3.3 Löner och ersättningar per marknadsområde

3.3 Löner och ersättningar per marknadsområde

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Sverige

5 628

5 561

4 331

4 196

Övriga Europa

7 719

8 115

Europa totalt

13 347

13 676

4 331

4 196

Nordamerika

3 356

3 278

Sydamerika

651

564

Afrika, Mellanöstern

1 088

926

Asien

2 084

2 190

Australien

828

791

Koncernen totalt

21 354

21 425

4 331

4 196

Varav avvecklad verksamhet

275

48

Kvarvarande verksamhet

21 079

21 377

4 331

4 196

Varav till styrelser och verkställande direktörer

 

 

 

 

Löner och ersättningar

746

791

56

51

varav rörlig lön

96

127

17

14