Not 34. Händelser efter periodens utgång

Den 9 januari 2019, meddelade Sandvik förvärvet av amerikanska Wetmore Tool & Engineering, en tillverkare av runda verktyg specialiserade för flygindustrin. Den 22 januari 2019, meddelade Sandvik förvärvet av amerikanska Artisan Vehicle Systems, en tillverkare av batteridriven utrustning för underjordsbrytning.