Investeringscase

Sandvik ”equity story”, vår aktieberättelse, bygger på mer än 150 års ledande kunskap inom material och applikationer med nära, långsiktiga kundrelationer baserade på vårt erbjudande om ökad produktivitet. Genom ett starkt marknadsläge i kombination med en mer decentraliserad affärsmodell och en operativ strategi som går ut på att prioritera stabilitet och lönsamhet före tillväxt, har Sandvik rapporterat ett rejält förbättrat resultat sedan 2016. Finjustering av verksamheten återstår för kontinuerlig förbättring, men fokus ligger nu i ökande utsträckning på tillväxt.

Från uppnådd stabilitet till att dra nytta av ledande positioner

2016Uppbyggnad av struktur

Portföljgenomgång och decentralisering

2017Förstärkt resultatkultur

Prestationshantering och ökad lönsamhet

2018Fokus på långsiktig framgång

Nästa steg för lönsamhet och tillväxt

Skapa tillväxt

 • Alla verksamheter bör bibehålla eller kunna nå en position som nummer 1 eller 2 med stöd av nya produktlanseringar i kärnsegment och applikationer för att på ett hållbart sätt öka kundernas produktivitet.
 • Nå tillväxt inom redan stabila och lönsamma divisioner.
 • Utöka kunderbjudandet inom Sandvik Machining Solutions till att täcka in en stor del av värdekedjan för tillverkning, även utanför själva bearbetningsfasen (även för- och efterbearbetning).
 • Tillväxt i eftermarknadsaffären för Sandvik Mining and Rock Technology.
 • Utöka de stabila och lönsamma delarna av Sandvik Materials Technology.

Kostnadseffektivitet

 • Operativa beslut fattas närmare kunderna, inom de olika divisionerna, så att Sandvik blir mer agilt vid förändringar i kundernas efterfrågan och kan minska volatiliteten i intäkterna.
 • Målsättning på produktivitetsförbättringar med 3 procent årligen.
 • Löpande översyn av produktionen.

Portföljoptimering

 • Förvärv inom högpresterande områden med stöd av en starkare balansräkning.
 • Löpande granskning av verksamheterna för att fokusera på kärnverksamheter där Sandvik är eller kan vara 1 eller 2 i världen.

Kapitaleffektivitet och kassaflödesgenerering

 • Kapitalallokering till områden med högre tillväxt och avkastning.
 • Konsekvent förvaltning av rörelsekapitalet.
 • Fortsatt översyn av försörjningskedjan.

Vi håller vårt löfte

Målmärke (icon)

Före planen:
Lönsamhetsmålet har nåtts

Avtagande stänger (icon)

Hävstångsminskning:
Valfrihet

portföljoptimering (icon)

Investering och bra position:
För tillväxt

Förbättrat
Aktieägarvärde