En stjärna är född

2018 lanserade Sandvik och Stamicarbon ett superduplext stål, Safurex® STAR. Det utvecklades för att stå emot de korrosiva miljöerna som uppstår vid tillverkning av konstgödsel.

Super-duplex stålfabrik (photo)

Sandvik och ureateknikkoncernen Stamicarbon har tillsammans utvecklat ett superduplext stål med förbättrad korrosionsbeständighet i värmeväxlarrör som utsätts för högt tryck och höga temperaturer.

Mer än 190 miljoner ton urea produceras varje år, från en blandning av ammoniak och koldioxid. Majoriteten (över 80 procent) av urean används för konstgödsling av grödor, men den kan också finnas i kosmetika, djurfoder, melamin till harts samt i AdBlue®, en lösning som används för att minska utsläppen av kväveoxider från dieselmotorer.

Stamicarbon har sin bas i Nederländerna och har legat i framkant när det gäller utveckling och licensiering av teknik inom ureaområdet sedan 1947. Idag använder mer än hälften av världens ureafabriker Stamicarbons teknik.

Komplex process

Ureaprocessen är komplex, framför allt till följd av det höga trycket och temperaturen vid ureasyntes i kombination med en högkorrosiv miljö som kräver syre för att förhindra aktiv korrosion.

För omkring trettio år sedan började Stamicarbon samarbeta med Sandvik för att utveckla ett material som kunde stå emot dessa hårda processförhållanden med minskad syretillsats, för att öka anläggningens produktion och säkerhet. Partnersamarbetet resulterade i Safurex®, ett höglegerat duplext stål som minimerar korrosion i rör, högtrycksventiler, rörledningar, foder, gasrenare och andra applikationer i ureafabriker.

”Partnersamarbetet var en perfekt kombinationen av teknisk kunskap och expertis, två ledande företag med kompetens inom material, processer och korrosion på ureaområdet”, säger Joey Dobrée, product portfolio manager på Stamicarbon. ”Kontinuerlig utveckling och bidrag till forskning och utveckling har lett fram dit vi står idag och har resulterat i ett ledande kunskapscenter för konstgödselbranschen över hela världen.”

Lägre kostnad

Numera har den välkända Safurex- familjen utökats med Safurex® STAR, ett superduplext stål som tagits fram för ökad korrosionsbeständighet i värmeväxlarrör som utsätts för högt tryck och höga temperaturer. ”Safurex STAR har förbättrade mekaniska egenskaper, som möjliggör tunnare vägg och lägre vikt, vilket innebär en lägre investeringskostnad för en fabrik”, säger Oscar Johansson, produktchef inom Sandvik.

De två företagen fortsätter att ta fram lösningar för ureabranschen. Stamicarbon utvecklar för närvarande digitala tjänster som gör det möjligt för fabriksägare att övervaka produktionen och få information om underhåll. De digitala applikationerna kombinerar Stamicarbons processövervakningsverktyg Advance Insight™ och Sandviks intelligenta rörsystem Sentusys™.

”Stamicarbon är stolta över att ha ett så lyckat strategiskt partnersamarbete med Sandvik som levererar relevanta lösningar för ureabranschen, med tanke på att Stamicarbons anläggningar producerar konstgödsel till livsmedelsproduktion för en stor del av världens befolkning”, avslutar Joey Dobrée.