Aktiv i samhället

Sandvik engagerar sig i samhällen runt om i världen och bidrar aktivt till socialt ansvarstagande. Många av våra initiativ under 2018 handlade om att förbättra hälsa, utbildning och säkerhet för våra medmänniskor.

Som en global samhällsmedborgare tror vi på vikten av att bidra positivt där vi har verksamhet. Förutom att främja de samhällen vi verkar i strävar vi efter att stärka Sandviks renommé och att stärka lojaliteten med företaget.

Vi ser projekt som rör samhällsengagemang som investeringar där vi kräver avtal, tydliga mål och mätbara resultat. Alla aktiviteter måste överensstämma med vår uppförandekod, vilket betyder att vi inte engagerar oss i politiska eller religiösa aktiviteter eller i projekt som kan betraktas som hälsovådliga eller miljöfarliga. Alla våra projektpartners måste skriva under Sandviks uppförandekod för leverantörer och genomgå samma granskning som våra leverantörer.

Fyra fokusområden

Sandvik är engagerat i ett antal projekt runt om i värden. Vår plattform för projekt inom sponsring och samhällsengagemang består av fyra områden: Innovation – projekt med en klar koppling till vår dagliga verksamhet, våra produkter och lösningar, Utbildning och kompetens – projekt som visar vår roll som arbetsgivare och som långsiktigt stärker varumärket, Hälsa och säkerhet – hälsorelaterade projekt som visar Sandviks samhällsengagemang och Lokal möjliggörare – projekt som skapar mervärde för våra intressenter och våra medarbetare.

Ingenjörer utan gränser

Sandvik bidrar med tekniskt kunnande och internationell expertis till organisationen Ingenjörer utan gränser i Sverige. Vi är för närvande involverade i ett projekt i Tanzania som samarbetar med lokala partners för att bygga ut och underhålla småskaliga vindturbiner och installera solpaneler på landsbygden. Elektriciteten som genereras används i skolor, sjukhus och lokala myndighetsbyggnader.

Utbildning för livet

Sandvik Coromant samarbetar med UNICEF Sverige och idrottsföreningen Brynäs IF kring initiativet ”En bra start” där ungdomars trygghet, utbildning och teknikkunskap är i fokus. Förutom att ge varje barn möjlighet till utbildning så handlar initiativet om att inspirera unga människor att upptäcka och studera teknik.

Leende barn i skolan (photo)

Utbildning är ett av de områden Sandvik prioriterar i sitt samhällsengagemang. Sandvik Coromant samarbetar med UNICEF Sverige och idrottsföreningen Brynäs IF för att stödja ungdomars utbildning och teknikintresse.

Sandvik driver flera skolprojekt i Indien. Kampanjen Sandvik Every Child Counts syftar till att ge mindre priviligierade barn möjlighet att gå i skola och samtidigt förhindra barnarbete. Programmet Sandvik School on Wheels stödjer utbildning på de platser där skolor saknas. Ombord på en buss undervisar Sandvik-medarbetare och volontärer barn från marginaliserade befolkningsgrupper. Initiativet betonar vikten av att flickor får en grundläggande utbildning så att deras förhållandevis låga läs- och skrivförmåga förbättras. Sedan 2014 har sammanlagt 4 359 barn som förut stod utanför skolsystemet skrivits in i grundskolor och 2 018 har fortsatt sin utbildning i olika skolor i Pune-regionen.

I samband med jordbävningar i Kina 2013 donerade Sandvik och dess kinesiska medarbetare cirka 500 000 RMB för att återuppbygga en skola. Sandvik Hope School ligger i Yunnan-provinsen i Kina där 70 procent av befolkningen tillhör minoritetsgruppen Lahu och skolan togs i bruk september 2018. I Kina bedriver Sandvik också yrkesutbildningar i Sichuan och delar ut stipendier till flera universitet.

Målet med Sandviks e-learningprogram Metal Cutting Technology (MCT) är att förbereda studenter för den verkliga världen. Det startades för att hjälpa studenter att få teoretisk och praktisk kunskap om svarvning och andra färdigheter. Det kostnadsfria, interaktiva MCT-verktyget används på högskolor i Storbritannien och USA och ger studenter ett mycket uppskattat alternativ till traditionell klassrumsutbildning.

På grund av en kraftig regnstorm förstördes Pakyi School No. 1 på landsbygden i Ghana nästan helt och hållet. Flera försök att få ekonomisk hjälp misslyckades och då vände sig skolmyndigheter och samhällsrepresentanter till Sandvik för hjälp. Vi beslutade att finansiera uppförandet av en skolbyggnad med sex klassrum vilket påbörjades 2017. Den nya skolan har ett tak byggt av återvunnet trä från pallar och lådor som använts av Sandvik och den invigdes i början av 2018.

Lokal skola på landsbygden Ghana (photo)

När en regnstorm förstörde en skola på landsbygden i Ghana tvingades undervisningen ut under träden. Under regniga dagar fick undervisningen ställas in. Sandvik finansierade återuppbyggnaden av skolan.

Främjande av hälsa och säkerhet

Mining Emergency Response Competition är ett årligt initiativ för att utbyta kunskap om förebyggande av olyckor. Sandvik bidrar med gruvutrustning och frivilliga medarbetare på det årliga eventet. Avlägsna australiensiska gruvor ligger ofta långt från inrättningar för akutsjukvård och personalen behöver känna sig redo att hantera alla sorters kriser.

Sedan 2005 har Sandvik varit involverat i program som ska minska antalet fall av HIV/AIDS och andra sjukdomar bland medarbetare, deras familjer och kunder i Afrika söder om Sahara. Programmen utgör en del av ett projekt som kallas SHWAP, (Swedish Workplace HIV and AIDS Programme), ett initiativ från Näringslivets Internationella Råd (NIR) och fackförbundet IF Metall.

Sandvik är en av huvudsponsorerna till curlinglaget Team Hasselborg som vann guld i OS och EM, samt silver vid VM 2018. Curling anknyter till Sandviks verksamhet genom att vara en sport där materialkunskap och teknisk skicklighet är viktig. Vi vill även uppmuntra unga kvinnors intresse för tekniska utbildningar och engagerat ledarskap.

Arbetare i lastmageln i Vasakriget (photo)

Sandvik har ersatt 4 000 rostiga bultar på regalskeppet Vasa från 1600-talet som finns på Vasamuseet i Stockholm.

Den sista bulten ersatt på regalskeppet Vasa

Sedan 2011 har Sandvik bidragit till att ersätta mer än 4 000 rostiga bultar på regalskeppet Vasa på Vasamuseet i Stockholm. De gamla bultarna ersattes med specialkonstruerade, höglegerade, rostfria bultar från Sandvik, med en hållbarhet på minst 150 år. Arbetet slutfördes 2018.