Koncernledning

Björn Rosengren

Björn Rosengren (photo)

Född 1959. Verkställande direktör och koncernchef, Sandvik AB, sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör. Verkställande direktör och koncernchef i Wärtsilä Corporation 2011–2015, olika befattningar inom Atlas Copco 1998–2011, inklusive vice verkställande direktör i Atlas Copco AB och chef för affärsområde Construction and Mining Technique, chef för Nordhydraulic på Nordwin AB 1995–1998 och olika befattningar inom ESAB 1985–1995.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sandvik AB och Danfoss A/S.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 104 903.

Jessica Alm

Jessica Alm (photo)

Född 1977. Kommunikationsdirektör, Sandvik AB, sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Magisterexamen i geologi och journalistik. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2006, inklusive chef för kommunikation och marknadsföring på Sandvik Coromant och internkommunikationschef på Sandvik Coromant.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 11 477.

Göran Björkman

Göran Björkman (photo)

Född 1965. Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1990, inklusive chef för affärsutveckling, chef för produktionsstrategi och produktionsdirektör i Sandvik Coromant samt chef för Primary Products i Sandvik Materials Technology.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 6 316.

Tomas Eliasson

Tomas Eliasson (photo)

Född 1962. Ekonomi- och finansdirektör, Sandvik AB, sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom. Ekonomi- och finansdirektör på AB Electrolux 2012–2016, ekonomi- och finansdirektör på Assa Abloy AB 2006–2012, ekonomi- och finansdirektör på Seco Tools AB 2002–2006 och olika positioner inom ABB 1987–2002.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 22 783.

Lars Engström

Lars Engström (photo)

Född 1963. Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör. Chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016, tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014–2015, verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014, olika befattningar inom Atlas Copco 1994–2006 och olika befattningar inom Seco Tools 1988–1994.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i branschorganisationen Svemin.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 13 682.

Klas Forsström

Klas Forsström (photo)

Född 1967. Chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör och MBA i ekonomi och marknadsföring. AMP från insead, Frankrike. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1992, inklusive chef för Sandvik Coromant och chef för Sandvik Hard Materials.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 9 623.

Johan Kerstell

Johan Kerstell (photo)

Född 1970. Personaldirektör, Sandvik AB, sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Magisterexamen i ekonomi. Olika befattningar inom HR och organisationsutveckling inom Sandvik sedan 2004 och konsult vid Cap Gemini 1999–2003.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 10 368.

Åsa Thunman

Åsa Thunman (photo)

Född 1969. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Jur.kand.-examen från Sverige och Nederländerna. Olika befattningar inom Securitas 2009–2014, inklusive chefsjurist, inom Elekta AB 1999–2009, inklusive chefsjurist, och advokatbyrån Lagerlöf & Leman 1996–1999.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 8 218.

Lars Engström lämnar sitt uppdrag 1 april 2019 och efterträds av Henrik Ager.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2018.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.