3.2 Löner, ersättningar och sociala kostnader

3.2 Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

Löner och ersättningar

21 354

21 425

4 331

4 196

Sociala kostnader

5 354

5 419

1 887

1 900

Resultatandel till anställda

213

173

154

118

Koncernen totalt

26 921

27 017

6 372

6 214

 

 

 

 

 

Varav avvecklad verksamhet

371

65

Kvarvarande verksamhet

26 550

26 952

6 372

6 214

Varav pensionskostnader ingående i sociala kostnader

1 540

1 596

638

677