3.1 Medelantal anställda

3.1 Medelantal anställda

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

 

Antal

Varav kvinnor, %

Antal

Varav kvinnor, %

Antal

Varav kvinnor, %

Antal

Varav kvinnor, %

Sverige

9 572

24

9 293

24

7 328

23

7 000

23

Övriga Europa

14 363

20

14 439

19

Europa totalt

23 934

21

23 732

21

7 328

23

7 000

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika

5 835

16

5 638

15

Sydamerika

2 019

16

1 883

16

Afrika, Mellanöstern

2 556

17

2 280

17

Asien

8 049

15

8 077

15

Australien

983

16

930

16

Totalt

43 376

19

42 540

19

7 328

23

7 000

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varav avvecklad verksamhet

495

 

100

 

 

 

 

 

Kvarvarande verksamhet

42 881

 

42 440