En ny lösning för effektivare metallbearbetning

Tillverkningsföretag som Harsha Engineers kan arbeta effektivare och mer kostnadseffektivt med hjälp av den digitala lösningen CoroPlus® ProcessControl från Sandvik Coromant.

Himanshu Parekh (till höger) från Harsha Engineers och Ravi Gowdara från Sandvik Coromant granskar resultaten efter installation av CoroPlus® ProcessControl (photo)

Himanshu Parekh (till höger) från Harsha Engineers och Ravi Gowdara från Sandvik Coromant granskar resultaten efter installation av CoroPlus® ProcessControl.

Harsha Engineers Limited (Harsha), med huvudkontor i Indien, tillverkar precisionskulhållare i mässing, stål och polyamid genom formgjutning för stora kullagertillverkare över hela världen. Harsha tillverkar även stansade komponenter för fordonsindustrin och andra branscher.

Metallbearbetning är en viktig del av Harshas tillverkningsprocess, inklusive svarvning och avstickning vid bearbetning av kulhållare. Företaget hade problem med skadade verktyg vid avstickning och behövde dessutom minska cykeltiden vid svarvning för att kunna möta en ökande efterfrågan.

Realtidsövervakning

Harsha bad om råd från sin långvariga partner, Sandvik Coromant. I egenskap av experter på verktyg och bearbetningslösningar för metallindustrin kunde representanter från Sandvik föreslå ett lämpligt nytt skär och visade lösningen CoroPlus ProcessControl för verktygsövervakning i realtid. Den automatiserar, samlar in och aggregerar processinformation så att det blir möjligt att förutse när underhåll behöver utföras, vilket leder till färre oplanerade maskinstillestånd och en lägre totalkostnad. Systemet ökar även stabiliteten och säkerheten i bearbetningsverkstaden genom att det känner av överbelastning av verktygen och korrigerar kraften för att optimera skärverktygets livslängd.

Harsha behövde bara avbryta produktionen under ett par timmar för att installera och testa det nya digitala övervakningssystemet. I slutet av försöksperioden, som pågick under flera månader, var kunden övertygad om dess effektivitet, särskilt möjligheten att bearbeta två enheter i taget i stället för en.

Fördelarna övertygar

”Efter att ha installerat den digitala lösningen har vi nått våra önskade resultat”, säger Himanshu Parekh som är Senior Engineer hos Harsha. ”Cykeltiden förkortades med 43 procent och andelen avvisade detaljer minskade liksom lagerhållningskostnaderna. Behovet av mänskligt ingripande minskade också till följd av automatiseringen. Vi förbättrade kvaliteten och hade inga fall av skärbrott vid avstickning, vilket bidragit till en lägre verktygskostnad.”

”Och det bästa av allt, säger Himanshu Parekh, är att övervakningssystemet är så användarvänligt och hjälper oss att hitta nya förbättringsområden. CoroPlus är ett onlinesystem för verktygsövervakning som gör att vi känner oss trygga med säkerheten för både medarbetare och verktyg. Det hjälper oss att optimera våra processparametrar”.

Himanshu Parekh är tacksam över att hans chefer gav klartecken till att använda CoroPlus ProcessControl och glad att Sandvik antog utmaningen. ”Teamet från Sandvik är alltid redo att stötta oss med extra hjälp och ny, avancerad teknik före andra leverantörer, vilket hjälper oss att sätta nya riktmärken för cykeltider.”