Kunder och nya produkter

Sandvik Materials Technology har få men stora kunder. En stor del (38 procent) återfinns inom energisektorn där vi levererar höglegerade produkter som rör i rostfritt stål och bandstål med funktionsbeläggning som till exempel används i bränsleceller.

Våra rostfria och höglegerade produkter är vanliga inom fordonsindustrin, bland annat i luftkonditionering och krockkuddar. Vi levererar också speciallegeringar och rörprodukter till kunder inom flygindustrin. Vårt utbud inom det medicinska segmentet är litet men växande, framför allt inom medicintråd.

Nya produkter och innovationer

SentusysTM

Det intelligenta rörsystemet Sentusys™ hjälper kunderna att öka säkerheten och kontrollera status hos rören i deras processer med hjälp av molnbaserade data och sensorer som är integrerade i röret. Kunderna får kontinuerlig information om temperatur, belastning och vibrationer, så att de kan vidta omedelbara åtgärder.

Sentusys™ (photo)

Serviceappen Track and Trace

2018 introducerade Sandvik en serviceapp för att hjälpa kunderna att spara tid i sin dagliga verksamhet. Appen gör det enkelt för kunderna att hålla reda på sina order från Sandviks distributionscenter till slutdestinationen, med information om bland annat fraktrutt, förväntad ankomsttid, antal kollin och kollivikter.

Spår och spårservice app (photo)

Ny applikation Superthal®

Värmebehandlingsmodulen Superthal® används i laboratorium och i produktionsugnar/värmare när man behöver koncentrerad värme. Den indiska kunden Bharat Energy Storage Technology har utvecklat en ny tillämpning där keramiska värmare Superthal används för att lagra överskottsenergi från sol och vind och vid behov omvandla den till elektrisk värme.

Glassolite (photo)