Strategi och teknologi

Strategiska fokusområden

Under året fortsatte vi att arbeta enligt affärsområdets huvudsakliga prioriteringar, som att växa inom konventionell metallbearbetning och expandera inom digital och additiv tillverkning.

Fokus på kärnverksamheten

Vi fortsätter att växa inom metallbearbetning, men expanderar även inom design, planering och förberedelser samt inom verifiering och utvärdering för att täcka hela värdekedjan vid tillverkning. Detta uppnås genom organisk tillväxt, samarbeten och förvärv.

I juli förvärvade vi Metrologic Group, ett marknadsledande mätteknikföretag. Det var ett viktigt steg i vår utveckling för att växa inom verifierings- och kontrollsegmentet med en kvalitetssäkringsprocess. Genom att kombinera Metrologics kunskaper inom mätteknik med Sandviks bearbetningsexpertis kan vi bredda vårt utbud och öka kundernas produktivitet.

Teknologiskt ledarskap och innovation

För att ytterligare förstärka vår ledande position fortsätter vi att utveckla nya skärverktyg och material för hög produktivitet, tillförlitlighet och krävande bearbetningsapplikationer. Nyutvecklade produkter står för över 30 procent av försäljningen. Vi utvecklar aktivt våra immateriella tillgångar så att vi fortsätter att ha branschens starkaste patentportfölj. Sandvik investerar också i additiv tillverkning samt digital utveckling och programvaruutveckling. Vår division Applied Manufacturing Technologies har expertis inom digital teknologi, maskininlärning, artificiell intelligens och digital design ur ett användarperspektiv. Metrologic Group och Tool Data Management (TDM) Systems, som fokuserar på processoptimering genom optimal verktygsplanering och försörjning, ingår i divisionen.

Robotar i Sandvik fabriken i Gimo, Sverige (photo)

I Sandviks fabrik i Gimo sköter robotar produktionen när medarbetarna har gått hem för kvällen. Gimo är en del av Sandvik Coromants vision om ett nätverk av ”gröna fabriker”.

Sandvik får utmärkelse av World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) har utnämnt Sandvik Coromants fabrik i Gimo som en avancerad Industri 4.0-anläggning. Anläggningen ingår i ett nätverk av ”Manufacturing Lighthouses”, högteknologiska anläggningar som är världsledande i att införa och integrera banbrytande teknologier som automatisering, sakernas internet (Internet of Things), artificiell intelligens och molntjänster i sin verksamhet. WEF pekar på hur Sandvik har skapat en digital röd tråd genom sina tillverkningsprocesser, vilket ökat produktiviteten väsentligt.

Anläggningen i Gimo är världens största anläggning för verktygsproduktion och en del av Sandvik Coromants vision om ”gröna fabriker” som siktar mot minskade koldioxidutsläpp, ökad energieffektivisering och omfattande återvinningsprogram.

Översikt

Produktportfölj

Flervarumärkesstrategi: Sandvik Coromant, Seco, Walter och Dormer Pramet. Skärande verktyg för metallbearbetning: huvuddelen av intäkterna härrör från skär och solida hårdmetallverktyg (förbrukningsvaror). En mindre andel från verktygshållare.

Marknadsbeskrivning

Höga inträdeshinder på grund av en kapitalintensiv affärsmodell och immateriella rättigheter genom hela värdekedjan (hög grad av vertikal integration). Skärande verktyg utgör en liten del av den totala tillverkningskostnaden för kunderna, men har stor betydelse för produktiviteten. Servicenivåer och produktlösningar skiljer premiumerbjudandet från övriga erbjudanden. I det mer priskänsliga mellansegmentet är servicegraden lägre.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Global industriproduktion
  • Metallförbrukning
  • Materialevolution: aluminium, titan, kompositer
  • Nya tekniker: additiv tillverkning, near-net shaping (nära färdig form), 5-axlig bearbetning

Konkurrenssituation/ Större/ konkurrenter

  • Konsoliderad i premiumsegmentet: IMC-gruppen (varumärket Iscar), Kennametal (varumärket Kennametal)
  • Fragmenterad i mellansegmentet där även globala premiumaktörer finns med sina varumärken för mellansegmentet: Mitsubishi, IMC-gruppen (varumärket Taegutec), Kennametal (varumärket Widia), Zhuzhou

Modell för försäljningskanale

Direktförsäljning cirka 55–60 procent. Distributionsförsäljning överväger i Nordamerika medan direktförsäljning är vanligast i Europa. I Asien sker försäljningen främst via distributörer med ett begränsat serviceerbjudande inom mellansegmentet, och direktförsäljning med hög servicenivå inom premiumsegmentet.

Tillväxtstrategi

Expansion genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv inom kärnverksamheten (solida hårdmetallverktyg). Kompletterande expansion inom förbearbetning, efterbearbetning och additiv tillverkning.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsrisker med påverkan på marknaden för skärande bearbetning i allmänhet, i huvudsak förändringar i kundernas beteende, förvärvsrelaterade risker, strukturella förändringar inom branschen, informationssäkerhetsrisker och regelefterlevnadsrelaterade risker.