Året i korthet

Höjdpunkter

  • Stark utveckling i alla kundsegment och geografiska områden
  • Rekordhögt justerat rörelseresultat
  • Stärkt balansräkning möjliggör tillväxt
  • Ett antal strategiska förvärv genomfördes, exempelvis Metrologic Group, ett mjukvarubolag inom mätteknik
  • Sandvik Hyperion och trådverksamheten (svetstråd och rostfri tråd) avyttrades
  • Investering i en anläggning för tillverkning av metallpulver i titan och nickel
  • Inkludering i hållbarhetsindexen 2018 Global 100 Most Sustainable Corporations och 2018 Dow Jones Sustainability Index
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet

 

2017

2018

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar.

3)

Totala olycksfall per miljon arbetade timmar.

Orderingång, MSEK

95 444

102 440

Intäkter, MSEK

90 827

100 072

Rörelseresultat, MSEK

18 073

18 689

Rörelsemarginal, %

19,9

18,7

Justerat rörelseresultat, MSEK1)

14 613

18 625

Justerad rörelsemarginal, %1)

16,1

18,6

Fritt operativt kassaflöde, MSEK

15 095

15 281

Avkastning på sysselsatt kapital, %

23,8

22,7

Vinst per aktie, SEK

10,54

10,57

Justerad vinst per aktie, SEK1)

8,04

10,41

Nettoskuldsättningsgrad

0,8

0,2

Olycksfallsfrekvens, LTIFR2)

1,6

1,7

Total olycksfrekvens, TRIFR3)

4,6

4,0

Antal anställda

42 858

41 670

Andel kvinnor, %

19,4

19,5


Intäkter och orderingång, MSEK

Intäkter och orderingång, MSEK (bar chart)

Olycksfallsfrekvens (LTIFR) och
total olycksfrekvens (TRIFR)

Olycksfallsfrekvens (LTIFR) och total olycksfrekvens (TRIFR) (bar chart)

Rörelseresultat, MSEK och
rörelsemarginal, %

Rörelseresultat, msek och rörelsemarginal, % (bar chart)

Intäkter per kundsegment

Intäkter per kundsegment (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Intäkter per marknadsområde (pie chart)

Utmärkelser och medlemskap

Sandvik är inkluderat i ett antal prestigefyllda hållbarhetsindex och har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).

Dow Jones Sustainability Indices, UN Global Compact, FTSE4Good, Ethibel, RobecoSAM, Global100 (logos)