Not 33. Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 kronor (3,50) per aktie till årsstämman 2019, vilket motsvarar cirka 5,3 miljarder kronor (4,4).

Utdelning, 4,25 kronor per aktie

 

× antal aktier 1 254 385 923 =

5 331 140 173

I ny räkning överförs

16 384 240 659

Summa, SEK

21 715 380 832