Styrelse

Johan Molin

Johan Molin (photo)

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2015. Ordförande i ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i assa abloy 2005–2018. Verkställande direktör och koncernchef i Nilfisk-Advance 2001–2005 och olika befattningar inom Atlas Copco 1983–2001.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 260 000 samt 1 000 000 köpoptioner.

Jennifer Allerton

Jennifer Allerton (photo)

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Magisterexamen i fysik och kandidatexamen i matematik, fysik och geovetenskap. Chief Information Officer på F. Hoffmann-La Roche Ltd 2002–2012, Technology Director vid Barclaycard 1999–2002 och olika befattningar inom ServiceNet, USA, BOC (numera Linde), Cable & Wireless Business Networks och Unilever plc.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Iron Mountain Inc och AVEVA Group plc.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 10 000.

Claes Boustedt

Claes Boustedt (photo)

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015.

Ordförande i revisionsutskottet och medlem i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hufvudstaden AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 20 000.

Marika Fredriksson

Marika Fredriksson (photo)

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Magisterexamen i finans och företagsekonomi. CFO och Group Executive Vice President på Vestas Wind Systems A/S sedan 2013. CFO på Gambro AB 2009–2012, CFO på Autoliv Inc. 2008–2009 samt olika befattningar inom Volvo 1996–2008, inklusive CFO och Senior Vice President Finance & Strategy på Volvo Construction Equipment Corporation.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SSAB AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 2 500.

Johan Karlström

Johan Karlström (photo)

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör. Verkställande direktör i Skanska AB 2008–2017 samt olika chefsbefattningar inom BPA (nuvarande Bravida) 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 000.

Björn Rosengren

Björn Rosengren (photo)

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör. Verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB sedan 2015. Verkställande direktör och koncernchef i Wärtsilä Corporation 2011–2015, olika befattningar inom Atlas Copco 1998–2011, inklusive vice verkställande direktör i Atlas Copco AB och chef för affärsområde Construction and Mining Technique, chef för Nordhydraulic på Nordwin AB 1995–1998 och olika befattningar inom ESAB 1985–1995.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Danfoss A/S.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 104 903.

Helena Stjernholm

Helena Stjernholm (photo)

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2015. Investeringsansvarig och sedermera partner i IK Investment Partners 1998–2015 och konsult på Bain & Company 1997–1998.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Industrivärden, AB Volvo och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 000.

Lars Westerberg

Lars Westerberg (photo)

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2010. Medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör och civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i Autoliv Inc. 1999–2007, Gränges AB 1994–1999 och ESAB 1991–1994 samt olika befattningar inom ESAB och ASEA 1972–1991.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SSAB AB och Stena AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 180 000.

Tomas Kärnström

Tomas Kärnström (photo)

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2006 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ordförande i IF Metalls klubb, Sandvik Materials Technology. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1986.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 2 889.

Thomas Lilja

Thomas Lilja (photo)

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2016 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Gymnasieingenjör – maskinteknik. Ordförande i Unionen Sandvik Sverige och Unionen Coromant & Machining Solutions. Olika inköpsbefattningar inom Sandvik 2000–2010 och befattningar rörande produktion och logistik inom Scania 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 3 560.

Thomas Andersson

Thomas Andersson (photo)

Född 1962. Styrelsesuppleant sedan 2012 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ordförande i Metallklubben Sandvik Coromant, Gimo. Olika operatörsbefattningar inom Gimoverken, Sandvik Coromant, sedan 1984. Byggnadsfirma Anders Diös 1980–1984.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.

Mats W Lundberg

Mats W Lundberg (photo)

Född 1974. Styrelsesuppleant sedan 2015 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör och teknologie doktor kemiteknik. Sustainable Business Manager, Sandvik Materials Technology, sedan 2019. Befattningar som hållbarhetsspecialist inom FoU, Sandvik Materials Technology 2010–2018. Forskare och postdoc på Risø DTU, Danmark, 2007–2010 och teknisk specialist på Spectral Solutions AB 2005–2007.

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Metacon AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 0.

Percy Barnevik

Hedersordförande

Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Åsa Thunman

Styrelsens sekreterare

Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014.
Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Revisor

Pricewaterhouse-Coopers AB

Huvudansvarig revisor: Peter Nyllinge. Auktoriserad revisor.

Andra revisionsuppdrag: Skandinaviska Enskilda Banken och Fagerhult.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2018.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.