2022 i korthet

Viktiga händelser

  • En stark efterfrågan trots det utmanande makroekonomiska läget. Orderingången ökade med 27 procent och uppgick till 119 196 miljoner kronor (93 665). Intäkterna ökade med 31 procent till 112 332 miljoner kronor (85 700)
  • Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 8 procent och drevs på av framgångsrika innovationer relaterade till, exempelvis, digitalisering, elektrifiering och automation
  • Vi förvärvade åtta företag inom strategiska områden som solida runda verktyg, gruvplanering och batteridiagnostik
  • Vi introducerade nya finansiella mål. Justerad EBITA ökade med 26 procent till 22 486 MSEK (17 816) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,8), vilket är inom vårt nya målintervall för rörelsemarginalen
  • Vi fortsatte att stärka vår motståndskraft genom nya kostnadseffektiviseringar
  • Sandvik Materials Technology delades ut och noterades framgångsrikt på Stockholmsbörsen som det oberoende företaget Alleima
  • Som en konsekvens av Rysslands krig i Ukraina beslutade vi att avveckla verksamheten i Ryssland
  • Vi lämnade in mål för godkännande till Science Based Targets initiative
Översikt, kvarvarande verksamhet

 

20211)

2022

Orderingång, MSEK

93 665

119 196

Intäkter, MSEK

85 700

112 332

EBITA, MSEK

18 088

20 145

EBITA-marginal, %

21,1

17,9

Justerad EBITA2), MSEK

17 816

22 486

Justerad EBITA-marginal2), %

20,8

20,0

Fritt operativt kassaflöde, MSEK

14 007

12 103

Avkastning på sysselsatt kapital, %

19,5

15,8

Vinst per aktie efter utspädning, SEK

10,40

10,24

Justerad vinst per aktie efter utspädning, SEK2)

10,26

11,98

Olycksfrekvens, LTIFR3)

1,2

1,3

Total olycksfrekvens, TRIFR4)

3,0

3,1

Antal anställda5)

38 669

40 489

Andel kvinnor, %

20,2

20,2

1)

Jämförelsetalen för resultaträkning och kassaflöde har uppdaterats efter utdelningen av Sandvik Materials Technology/Alleima den 31 augusti 2022. Nyckeltal baserade på resultaträkning och balansräkning har inte uppdaterats för jämförelseperioden.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster, se utveckling inom affärsområden. För mer information om alternativa nyckeltal se Definitioner.

3)

Olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar.

4)

Totala antalet registrerbara olycksfall per miljon arbetade timmar.

5)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång och intäkter, MSEK

Intäkter och orderingång , MSEK, 2018-2022 (stapeldiagram)

LTIFR och TRIFR

LTIFR och TRIFR 2018-2022 (stapeldiagram)

EBITA, MSEK och EBITA-marginal, %

EBIT, MSEK, och EBIT-marginal, %, 2018-2022 (stapeldiagram)

Intäkter per kundsegment

Intäkter per kundsegment. Topp 3 är: Gruvor 48 %, Verkstad 22 % och Infrastruktur 11 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Intäkter per marknadsområde. Topp tre är: Europa 27 %, Nordamerika 25 % och Asien 19 %. (tårtdiagram)

Index

Sandvik är inkluderat i flera prestigefyllda hållbarhetsindex och har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).

Ethibel Sustainability Indices, FTSE4Good, CDP Discloser 2022 och UN Global Compact (logos)