Alleima

Ett nytt företag är fött

Processen med att distribuera affärsområde Sandvik Materials Technology som det fristående börsnoterade bolaget Alleima slutfördes 2022. Bildandet av det nya världsledande företaget kommer att gynna både Alleima och Sandvik.

Alleima börsnoterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022. Namnet är en sammansättning av orden alloy (legering) och material, två kärnområden hos Alleima.

Bildandet av Alleima gör det möjligt för både Alleima och Sandvik att skapa ännu större långsiktigt värde. För resterande Sandvik kommer förändringen att skärpa vårt fokus på långsiktig och lönsam tillväxt på våra övriga områden: lösningar för gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, skärande metallbearbetning och digital tillverkning.

Separationen från Sandvik kommer att ge Alleima ett tydligare mandat att genomföra sin strategi med fokus på lönsam tillväxt och stärka sin position som världsledande tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och industriell uppvärmning för de mest krävande branscherna. Den ger Alleima möjligheten att värderas utifrån sina egna meriter och affärspotential utan att jämföras med andra affärsområden inom Sandvik.

Det nya bolagets expertis inom materialteknologi kommer att bidra till effektivare, lönsammare och hållbarare processer, produkter och tillämpningar för kunderna.

Flera trender samverkar för Alleimas tillväxt. Omställningen till en koldioxidneutral värld kräver exempelvis förnybar energiproduktion och icke fossila bränslen för transporter. Detsamma gäller omställningen från kolväten till elektricitet inom tillverkningsindustrin.

Registrerade aktieägare i Sandvik hade rätt att erhålla en aktie i Alleima för varje fem aktier i Sandvik.

Göran Björkman, vd för Alleima, ringer i klockan vid ceremonin då Alleima börsnoterades på Nasdaq Stockholm (foto)

Göran Björkman, vd för Alleima och före detta chef för Sandvik Materials Technology, ringde i klockan vid ceremonin då Alleima börsnoterades på Nasdaq Stockholm.