Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Vi hade stark organisk tillväxt under 2022, med rekordhög försäljning av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror samt fortsatt mycket hög efterfrågan på vår utrustning. Reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror stod för 69 procent (63) av intäkterna.

I linje med vår strategiska inriktning att driva automation och elektrifiering utökade vi vårt sortiment av batterielektriska fordon (BEV). Vi investerade 10 miljoner kronor i vår anläggning i finska Åbo för att öka produktionskapaciteten för batteridrivna lastare och truckar. Nya BEV-lösningar introducerades, som exempelvis Sandvik® TH665B, en truck med en kapacitet på 65 ton. Det är den hittills största batteridrivna dumpertrucken för underjordsgruvor och den är framtagen för ökad produktivitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Vi fick strategiskt viktiga order på våra BEV- och automationslösningar och försäljningen av utrustning för ovanjordsborrning i kombination med våra automationssystem ökade. Ett exempel är en order från Foran Mining på 20 nya batteridrivna fordon från Sandvik, bland annat truckar, lastare och borrar, till ett värde av 330 miljoner kronor. Utrustningen ska användas i McIlvenna Bay-projektet i Kanada.

Australien-baserade Deswik är en ledande leverantör av integrerade programvaruplattformar som stödjer digitaliseringen i gruvor, ett för oss nytt och spännande område att växa i. Vårt digitala sortiment stärktes ytterligare av överenskommelsen att förvärva Polymathian Industrial Mathematic, en Australien-baserad leverantör av avancerade programvaror och tjänster för gruvoptimering. Förvärvet slutfördes i februari 2023. Vi stärkte även vår ledande kompetens inom elektrifiering och batterianalys genom förvärvet av Finland-baserade Akkurate, en pionjär inom holistisk batterihantering.

Digitalt skifte

Vår autonoma, fjärrstyrda och mobila utrustning AutoMine® sålde mycket bra. Vi lanserade vår Automine konceptrigg för borrning under jord som innehåller nästa generations intelligenta automation och ett antal tekniker som minskar utsläppen. Borriggen använder sig av en automatisk borrstiftsväxlare styrd av AI (artificiell intelligens) samt AI för kontinuerlig återkoppling om stenmassorna för att optimera borrningsfunktionen. Vi lanserade även en kartlösning som maximerar produktiviteten och ökar säkerheten vid navigering av autonoma fordon i underjordsgruvor genom att utnyttja kartdata i kombination med Automine® system för borrning ovan jord. Vi välkomnar nya digitala tekniker och testade att producera maskinkomponenter till underjordsborriggar med hjälp av additiv tillverkning.

Vår världsledande programvaruplattform för gruvplanering från Deswik utvecklas kontinuerligt för att bidra till kundernas optimering av sin gruvverksamhet.