Kundens förstaval

Kundvärde säkerställer långsiktiga affärsframgångar. Vi siktar på att bli nummer ett på majoriteten av de marknader där vi är verksamma. Detta uppnås genom starka varumärken och innovativa erbjudanden.

Våra strategiska prioriteringar att bli kundens förstaval innefattar ledande prissättning och ett prestandabaserat erbjudande samt förstklassiga grundläggande och avancerade tjänster. Vi utvecklar nära relationer för kundinsikter, för att främja forskning och utveckling och för snabb återkoppling när marknadsvillkoren ändras. Vi har byggt förtroende över decennier och med våra omfattande kunskaper om vad kunden behöver är vi en trovärdig rådgivare.

Vi strävar efter att förfina våra mätmetoder och förbättra kundvärdet och kundnöjdheten. År 2022 mätte alla våra divisioner kundnöjdheten genom strukturerade metoder. År 2025 kommer de att kunna visa verifierade förbättringar.

Ett exempel på kundinsikter är små och medelstora företags behov av att koppla samman utrustning och att stegvis skapa en effektivare komponentproduktion. Vi stöttar denna kundgrupp genom att vara en partner i den digitala omställningen och erbjuda lösningar och expertkunskaper.

I våra indirekta kanaler utbildar vi våra partners om våra erbjudanden så att de bättre kan lösa kundproblem med hjälp av våra lösningar. Vi har även skapat ett unikt övergripande kunderbjudande för gruvindustrin som överbryggar gapet mellan gruvplanering och gruvdrift.