Framtida möjligheter med vårt erbjudande

Vår vision är att bli global ledare inom automatiserad komponenttillverkning. Som marknadsledare inom metallbearbetningsverktyg med fler än 100 000 kunder och fler än 400 000 programvarulicenser i vårt erbjudande har vi en unik position att bygga vidare på.

Tillverkningsindustrin genomgår en omvandling mot alltmer automatiserade och digitala tillverkningsprocesser som är beroende av insikter från insamlad data. Att genomföra detta skifte kommer att vara avgörande för att förbli konkurrenskraftig. Många av de företag Sandvik levererar till är fortfarande i början av sin digitala resa vilket betyder att det finns en stor marknadspotential i att stötta kunder av alla storlekar. Med vårt världsledande erbjudande av skärande verktyg och expertis inom skärande bearbetning och en växande portfölj av digitala lösningar och tjänster förbättrar vi produktivitet och hållbarhet hos våra kunder.

Vi ser den framtida komponenttillverkningen som ett automatiserat flöde där en digital tråd löper genom de olika produktionsstegen i kundernas tillverkningskedja. Stegen är sömlöst hopkopplade och automatiserade, vilket möjliggör återkoppling där datainsamling ligger till grund för kontinuerliga förbättringar. Vi bygger en stark portfölj för de viktigaste delarna i värdekedjan – från design och planering till förberedelse, produktion och verifiering.

Med det här angreppssättet syftar vi till att utveckla lösningar som stöttar kunderna i deras förflyttning mot mer automatiserade processer över tid, förbättrad effektivitet och prestanda samt minskat spill. Vi kommer att ha ett flexibelt förhållningssätt och svara mot kundernas behov oavsett var de befinner sig i sin utveckling samt erbjuda ett omfattande sortiment med agnostiska lösningar och ett robust partnernätverk.

Värdekedjan för tillverkning och metallbearbetning: Komponentdesign > Produktion och verksamhetsteknik > Verkstadslösningar och logistik > Bearbetning / Additiv tillverkning > Verifiering

Värdekedjan för tillverkning och metallbearbetning: Komponentdesign > Produktion och verksamhetsteknik > Verkstadslösningar och logistik > Bearbetning / Additiv tillverkning > Verifiering

Vårt erbjudande

  • Skärande bearbetning
  • Fräsning
  • Svarvning
  • Borrning
  • Digitala- och programvarulösningar
  • Additiv tillverkning
  • Metallpulver
  • Industriell mätteknik