Flexibel genom affärscykeln

För oss betyder agilitet genom en affärscykel att vara flexibla och effektivt hantera både framgångar och motgångar vid makroekonomiska förändringar. Det viktigaste måttet på hur väl vi lyckas är vårt nya mål för en justerad rörelsemarginal (EBITA) mellan 20 och 22 procent genom en affärscykel. Marginalintervallet ska ses som en vägledning för när det kan bli nödvändigt att vidta korrigerande åtgärder eller vad som kanske inte kan ses som långsiktiga hållbara marginaler.

Att vara flexibel börjar med att reducera volatiliteten i försäljningen och åstadkomma en motståndskraftig försäljningstillväxt. Det krävs även en effektiv kostnadsbas och kontinuerlig förbättring av de fasta kostnaderna. Vi har en flexibel kostnadsbas och väl förberedda åtgärdsplaner för att snabbt kunna vidta åtgärder. Vi arbetar även på att optimera den operativa effektiviteten.

Den decentraliserade organisationen gör att vi snabbt kan svara på information från marknaden. Vi har ökat andelen rörliga kostnader genom att till exempel öka andelen inhyrd personal och satellit- eller utlokaliserad produktion. Vi implementerade framgångsrikt en proaktiv prissättning.

Vi skapade operativ flexibilitet under 2022 genom att utveckla alternativa leverantörskedjor och regionala nav för att sprida produktionen till fler än en plats och genom att utveckla nya logistiklösningar. Vi skapade även filialer med reservdelar i närheten av kunden. Vi kommunicerade ett nytt omstruktureringsprogram 2022 som innefattar sammanslagning av produktionsenheter, stängning av anläggningar och optimering av försäljningsorganisationerna. Programmet kommer att generera årliga besparingar om cirka 600 MSEK, med fullt genomslag 2025. Omstruktureringskostnaderna kommer att uppgå till 1,7 miljarder SEK, varav cirka 670 MSEK under 2022 och återstoden 2023.

Att vara marknadsledande är en konkurrensfördel som leder till en robust försäjning genom till exempel återkommande intäkter från reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror samt abonnemangsavtal för programvara och digitala tjänster. Våra kombinerade lösningar för hårdvara och programvara stärker vår position som prioriterad leverantör i både uppgångar och nedgångar.