En gigant i ny tappning

En lastare med industrins högsta lastkapacitet gör att världens största underjordsgruva för utvinning av järnmalm ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

Toro LH625iE eldrivna lastare (foto)

LKAB:s gruva i Kiruna är världens största underjordsgruva för utvinning av järnmalm. I februari 2020 levererade Sandvik den första Toro LH625iE, företagets största eldrivna lastare, till gruvan.

Nästan 1,5 miljarder ton järnmalm har utvunnits ur djupet i LKAB:s gruva i Kiruna sedan gruvdriften påbörjades år 1898. Kirunas järnmalmsfyndighet är cirka 80 meter bred och fyra kilometer lång, och når ett djup på ned till två kilometer. Ju djupare ner i gruvan man har kommit, desto dyrare och svårare har det blivit att lösa ventilationsfrågan.

”Vi blev tvungna att skala upp gruvan och för det behöver man större maskiner, men vi såg framför oss en massa problem med att använda diesel”, säger Per Brännman som ansvarar för gruvans lastmaskinsavdelning med 300 medarbetare. ”Det är inte bara det att du måste ha mer ventilation för att få en bra arbetsmiljö, du måste också ha längre tunnlar. Diesel var helt enkelt inte ett alternativ om vi ville använda stora och produktiva maskiner här nere.”

Per Brännman, LKAB. (foto)

Per Brännman, LKAB.

Kirunagruvan var en av de första i branschen när de testade sin första eldrivna lastare 1985 och inom ett par år hade gruvan bestämt sig för att helt övergå till eldriven produktionsutrustning.

Med noll utsläpp, mindre värme, färre vibrationer och lägre bullernivåer förbättrar elmotorerna arbetsmiljön och operatörernas komfort under mark samtidigt som kraven på ventilation minskar betydligt. Elektrisk utrustning kan också minska gruvans energikostnader till en bråkdel av vad en jämförbar dieseldriven maskin kostar.

Idag förlitar sig gruvan i stor utsträckning på en flotta bestående av 17 eldrivna lastare från Sandvik, LH625E, vars lastkapacitet om 25 ton är avgörande för att uppnå Kirunagruvans dagliga mål på 85 000 ton malmmaterial.

Gruvans äldsta lastare från Sandvik är 13 år gammal och har fler än 35 000 produktionstimmar bakom sig, och innehåller föråldrade komponenter. Det som började som ett projekt för att modernisera dem och ett sidoprojekt för att förbättra kabelupprullningssystemet slutade med en helt uppgraderad lastarmodell.

”Vi är väldigt nöjda med de gamla lastarna så vi ville fortsätta med dem”, säger Per Brännman. ”Men Sandvik sa åt oss att många av de här grejerna är föråldrade så efter långa diskussioner fattade vi det gemensamma beslutet att bygga en ny maskin. Och det var precis det vi gjorde”.

Sandvik samarbetade nära med LKAB för att kundanpassa utformningen av lastaren Toro™ LH625iE så att den skulle uppfylla Kirunagruvans behov. Dessa bestod i bättre energieffektivitet än originalmodellen, fortfarande med industrins största lastkapacitet om 25 ton, och en större, mer ergonomisk förarhytt.

Det nya systemet visade sig innebära en del utmaningar i början, men LKAB och Sandvik samarbetade för att övervinna dem.

”Med några små justeringar fungerar det väldigt bra nu”, berättar Per Brännman. ”Det är mycket viktigt att vi har utrustning med kapaciteten att leverera de stora malmvolymer som vi behöver. Om vi inte levererar de ton som efterfrågas kan vi bli en flaskhals.”

Kirunagruvan fick sina första två lastare under 2020 och får ytterligare tre levererade under 2021. Leveransen av den sjätte är planerad i början av 2022. Enligt avtalet har LKAB dessutom möjlighet att beställa två till.

”Om man ska genomföra ett projekt av den här typen tillsammans måste båda parter ha ett väldigt öppet sinne”, fortsätter Per Brännman. ”Jag rekommenderar Sandvik eftersom de är så proffsiga. Med det menar jag att de är flexibla, med stort engagemang och skicklighet. Ett samarbete alla tjänar på skulle jag säga.”