Interiör från Sandviks anläggning i Troy, USA.
Interiör från Sandviks anläggning i Troy, USA.

Årsredovisning 2020

2020 i korthet

Viktiga händelser

Nyckeltal

Intäkter, MSEK

86.404

Justerat rörelseresultat, MSEK1)

14.563

Vinst per aktie, SEK

6,99

Antal anställda2)

37.125

Total olycksfallsfrekvens, TRIFR3)

3,2

Medarbetare utbildade i uppförandekoden, %

98
NYCKELTAL

1) Justerat för jämförelsestörande poster, se Utveckling inom affärsområden.

2) Omräknat till heltidstjänster.

3) Totala antalet registrerbara olycksfall per miljon arbetade timmar.

2020 i sammandrag

2020 var händelserikt år för Sandvik. Titta på videon där vi summerar finansiella resultat och större händelser.

Koncernchefens kommentar
financial_review_2019_videovorschau.jpg

Skifte mot tillväxt

WE MAKE THE SHIFT – Advancing the world through engineering. KÄRNVÄRDEN: Customer Focus, Passion to Win, Fair Play och Innovation. Strategiska mål: Shift to Growth, Sustainability Shift, Customer’s 1st Choice, Agile through Cycle, Employer of Choice och Digital Shift

Vi uppdaterade vår strategi med ett ökat fokus på tillväxt, digitalisering, hållbarhet och ett flexibelt arbetssätt. 2021 introducerade vi sex strategiska mål och presenterade ett nytt syfte för koncernen:
We Make the Shift – Advancing the World through Engineering.

Vår strategi

Se filmen om vårt nya syfte

Affärsområden

Sandvik Mining and Rock Solutions: Världens första gruvmaskin för arbete under jord

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Andel av intäkter

39 %

Andel av justerat rörelseresultat

46 %

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Loading and Hauling
 • Surface Drilling
 • Rock Drills and Technologies
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools
 • Rotary Drilling
Sandvik Mining and Rock Technology
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions: Produktionsanläggningen i Gimo (Industry 4.0-anläggning)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital och additiv tillverkning.

Andel av intäkter

38 %

Andel av justerat rörelseresultat

41 %

Divisioner

Sandvik Machining Solutions2)
 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Wolfram
Sandvik Manufacturing Solutions2)
 • Additive Manufacturing
 • Design and Planning Automation
 • Metrology
2) I oktober 2020 bytte affärsområdet namn till Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Den 1 januari 2021 skapades två affärsområdessegment: Sandvik Manufacturing Solutions och Sandvik Machining Solutions.
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions
Sandvik Materials Technology: Götgjutning vid stålverket i Sandviken.

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Andel av intäkter

16 %

Andel av justerat rörelseresultat

7 %

Divisioner

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip
Sandvik Materials Technology
Sandvik Rock Processing Solutions: Bergbearbetningsmaskiner

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin och anläggningsindustrin.

Andel av intäkter

7 %

Andel av justerat rörelseresultat

7 %

Divisioner

 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools
 • Shanbao
Sandvik Mining and Rock Technology

Intäkter per kundsegment

Intäkter per marknadsområde

Hållbara affärer

Sandvik använder teknikkunnande och innovation för att leda omvandlingen mot hållbara affärer.

Hållbarhetsmål 2030

Våra hållbarhetsmål inom cirkularitet, klimat, människor och fair play kommer att underlätta övergången till mer hållbara affärer. Under 2020 gjorde vi framsteg inom alla fyra målområden.

Hållbarhetsmål 2030 Icke-finansiella noter

Mål och måluppfyllelse

Sandvik har långsiktiga finansiella mål med fokus på tillväxt och lönsamhet över en konjunkturcykel och prioriterar samtidigt en stark finansiell ställning och utdelning.

Finansiell information

Detta avsnitt innehåller: Redovisning, Noter, Motivering till utdelningsförslag, Förslag till vinstdisposition, Revisionsberättelse.

FN:s mål för hållbar utveckling

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) och har definierat de mål som är mest relevanta för oss. Läs om hur vi bidrar.

Den officiella reviderade versionen av årsredovisningen är den svenska versionen.

(PDF:) Ladda ner Årsredovisning 2020 som PDF