IF5 Speak up

Medarbetare och externa aktörer som bevittnat en överträdelse av vår uppförandekod, lagar eller våra policyer kan rapportera det anonymt via Speak Up, ett globalt rapporteringssystem. De kan också ställa frågor om uppförandekoden via Speak Up.

Under 2020 lanserade vi en global Speak Up-utbildning, bestående av fyra lektioner, i syfte att informera medarbetarna om visselblåsarprocessen. Den första och sista lektionen innehöll en undersökning kring medarbetarnas kunskap om och förtroende för Speak Up. Undersökningarna visade mycket goda resultat med betydande förbättringar, både avseende kunskap och förtroende, i hela organisationen. Denna bild bekräftades i 2020 års medarbetarundersökning där 92 procent (83 år 2018) svarade att de kände till visselblåsarsystemet och 78 procent (74 år 2018) svarade att de litade på att de kan rapportera avvikelser utan risk för vedergällning.

Speak Up är tillgängligt dygnet runt via vårt intranät och våra webbplatser samt via telefonlinjer i alla större länder där Sandvik är verksamt. Speak Up-rapporterna gås igenom och varje ärende hanteras av en utredare med stöd från en specialiserad undersökningsfunktion.

Under 2020 rapporterades 203 (142) Speak Up-incidenter (se fördelningen på nästa sida). Av samtliga öppnade och stängda fall under 2020 så stängdes 63 procent inom 90 dagar och 45 (38) procent kunde verifieras. 2 (4) procent av alla Speak Up-rapporter utgjordes av ärenden relaterade till mänskliga rättigheter. Under 2020 lade vi till divisionsdata i rapporterna för att ge affärsområdena mer detaljerad statistik.

 

Antal

%

 

 

 

 

 

Speak Up-rapporter

2019

2020

2019

2020

Personalärenden

47

69

33

34

Regelefterlevnad

26

43

18

21

Stöld och förskingring

13

10

9

5

Affärsdokumentation och information

6

12

4

6

Miljö, hälsa och säkerhet

12

20

8

10

Frågor

21

17

15

8

Övrigt

17

32

12

16

Totalt

142

203

100

100