Förbättrad produktivitet och säkerhet med AutoMine

Med vårt automatiseringssystem för gruvutrustning, AutoMine®, kunde en kanadensisk gruva minska riskerna vid lerras och öka produktiviteten – och det betalade sig på mindre än två månader.

Automatiserad jättelastare (photo)

För att undvika riskerna med lerras har New Afton installerat automationssystemet AutoMine®. Systemet gör att operatörerna kan arbeta från ett kontrollrum ovan jord istället för i underjordsmiljö.

Tonnage och lönsamhet hänger ihop i gruvbolaget New Gold’s gruva New Afton i södra British Columbia, Kanada. Gruvan har transporterat och krossat hela 22 000 ton malm på en enda dag och en vanlig dag bryts 18 500 ton i landets enda blockrasbrytningsgruva.

Liksom andra produktiva blockrasbrytningsgruvor kan New Afton uppnå avundsvärd effektivitet till extremt låga driftskostnader. Men gruvan brottas också med en av de största utmaningarna med blockrasbrytning: lerras.

Att minska riskerna för lerras var den främsta orsaken till att New Afton införde automatiserad lastning. För att garantera operatörernas säkerhet hade New Afton stoppat manuell utlastning från lastningsplatser med hög risk och infört fjärrstyrning där operatören visuellt såg maskinen, men dessa system kunde inte hålla takten med det växande produktionsbehovet.

Förarlös maskinpark

De ansvariga vid gruvan kontaktade Sandvik för att få hjälp med produktionsbegränsningarna och förbättra säkerheten ytterligare. Med det automatiserade gruvsystemet AutoMine kan operatörer, som tidigare kört ett enskilt fordon under jord, arbeta från ett kontrollrum ovan jord och samtidigt övervaka rörelserna för en hel flotta förarlösa lastare eller truckar under jord. Ett övervakningssystem hanterar trafiken och övervakar maskinerna när lastare eller truckar från Sandvik kör mellan lastnings- och lossningsplatserna.

Baserat på testkörningar räknade New Afton ut att den automatiserade underjordslastaren Sandvik LH410 hade potential att lasta ut 75 fler skopor per skift än den befintliga fjärrlösningen, vilket innebär en produktivitetsökning med över 55 procent.

”Vi räknade med en återbetalningstid på 54 dagar för övergången från en fjärrstyrning där man visuellt såg maskinen till en automatiserad lösning”, säger gruvchefen Peter Prochotsky. ”Om vi hade fortsatt använda vår tidigare fjärrstyrning skulle produktionsförlusten i stort sett överstiga 54 dagar, det vill säga värdet för en helt ny Sandvik LH410. Så naturligtvis bestämde vi oss rätt snabbt för att det här var den rätta vägen att gå.”

New Aftons befintliga brytningsnivå var inte optimerad för automatisering, så två medarbetare avdelades för att införa systemet. ”Sandvik gav oss en utmärkt dokumentation som vi följde till punkt och pricka och jag lärde mig saker längs vägen genom att arbeta med deras ingenjörer”, säger instrumentteknikern T J Williams. ”Hela installationsprocessen var okomplicerad. Jag gillar att det är så enkelt att kartlägga en körsträcka. Man använder live-skannrar och en bärbar dator, så det är inte så mycket att tänka på.”

AutoMine® Systemet kontrollrum (photo)

Den nya lösningen har även ökat lönsamheten väsentligt.

Ekonomiska fördelar

Redan inom en vecka efter införandet i slutet av 2017 var den första av gruvans två automatiserade enheter väsentligt mer produktiv än den tidigare fjärrlösningen. En sträcka på i genomsnitt 100 meter från uttagsplats till schakt klarades av 60 procent snabbare med det automatiserade systemet än med den tidigare metoden.

Förutom att investeringskostnaderna för den automatiska lastaren kunnat räknas hem på mindre än två månaders användning har New Afton även märkt av ekonomiska fördelar när det gäller själva utrustningen. Systemet styr lastaren med exakt precision och dess funktioner för att undvika kollisioner gör det möjligt att undvika skador och samtidigt hålla en hög hastighet som ger snabbare totala cykeltider. ”Vi brukade ha kollisionsskador för 10 000 dollar per lastare och månad, direkt relaterade till hantering av våra tidigare fjärrstyrda lastare i trånga miljöer”, säger Peter Prochotsky. ”Med AutoMine är denna kostnad nu nere på noll.”