K6 Forskning och utveckling

 

2019

2020

Utgifter för

 

 

Forskning och utveckling

–3 872

–3 604

Kvalitetssäkring

–475

–243

Totalt

–4 347

–3 847

 

 

 

varav kostnadsfört totalt

–4 149

–3 672

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–3 674

–3 429

Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer, liksom utgifter för kvalitetssäkring. Utgifter för utveckling tas upp som en immateriell tillgång om de uppfyller kriterierna för redovisning som tillgång i balansräkningen.