Vårt erbjudande

Reservdelar och servicetjänster

Sandvik 365 reservdelar och servicetjänster erbjuder dygnet runt-service, kvalificerade tekniker och originalreservdelar on-demand. Vårt omfattande eftermarknadserbjudande inkluderar servicelösningar som skapar mervärde för kunderna och reservdelar som ökar utrustningens livslängd.

Borrning ovan jord

Sandviks utrustning för ovanjordsborrning är känd för sin hållbarhet, tillförlitlighet och produktivitet. Våra borriggar med topphammare för borrning ovan jord och dimensionell bergborrning ger låga totalkostnader vid stenbrytning, gruvdrift och anläggningsarbeten.

Borrning under jord

Våra riggar för borrning under jord är framtagna för att maximera produktiviteten vid gruvdrift och tunneldrivning. De är utrustade med hydrauliska bergborrar med hög prestanda och är ergonomiska, effektiva och tillförlitliga. Våra bergborrar och riggar för borrning under jord är utformade för att ge lägsta möjliga kostnad per borrad meter och en låg livscykelkostnad.

Kontinuerlig bergavverkning och tunneldrivning

Vår utrustning för kontinuerlig bergavverkning och tunneldrivning visar på fördelarna med egen tillverkning av både utrustning och verktyg. Optimerad skärteknik och maskindesign resulterar i hög produktivitet, lång livslängd och låga totalkostnader.

Lastning och transport

Våra gruvlastare och gruvtruckar är konstruerade för säkerhet, produktivitet och pålitlighet i de tuffaste miljöer. De är robusta, kompakta, lättmanövrerade och ergonomiska med extrem kapacitet för sin storlek och med en mycket låg kostnad per ton.

Krossning och sortering

Sandviks lösningar för krossning och sortering är utformade för produktivitet i gruvor, stenbrott och anläggningsprojekt. Vi tillhandahåller även separata krossar och sorteringsverk, liksom viktiga komponenter och förbrukningsmaterial.

Gruvautomation

Automationssystemet AutoMine omfattar alla aspekter av automation, från styrning av enskild utrustning till hela flottor. Operatörer kan fjärrstyra och fjärrövervaka en flotta med förarlösa lastare, truckar eller borriggar.

Bergborrningsverktyg och -system

Sandvik har världens största sortiment av bergborrningsverktyg. Som världens ledande företag inom stål- och hårdmetallteknik har våra produkter revolutionerat bergborrningsindustrin, samtidigt som våra avancerade verktygssystem för gruvutrustning har ökat produktiviteten avsevärt.