Översikt

Hållbarhetsmål 2030

Under 2019 lanserade vi fyra hållbarhetsmål för 2030. För att nå våra nya mål antar vi ett livscykelperspektiv i vårt erbjudande till kunderna, vår egen verksamhet och i leverantörskedjan.

Vi har valt att fokusera på de fyra områden som vi anser vara viktigast för vår verksamhet: cirkularitet, klimat, säkerhet och fair play.

Vi har också definierat fem möjliggörare som ska vägleda oss till att nå målen, bland annat att integrera hållbarhetsmål i våra bonussystem och skapa en idébank med 100 000 hållbarhetsidéer. Sandvik kommer att rapportera på de nya målen från och med 2020.

”Innovation är vägen till en hållbar framtid och vi ska leda omställningen inom vår bransch.”

Ulrika Wedberg, Hållbarhetschef, Sandvik
Cirkularitet (icon)

Cirkularitet

Mål: Mer än 90 procent cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vi ska sträva efter ett slutet kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Klimatförändring (icon)

Klimatförändring

Mål: Halverad CO2-påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och slutresultatet av vår verksamhet för att se till att vi når målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Människan i fokus (icon)
Fair play (icon)

Fair play

Mål: Alltid göra rätt

Vi siktar alltid högre avseende etik och transparens och är ledande inom fair play och öppenhet.