Styrelse

Johan Molin (photo)

Johan Molin

Claes Boustedt (photo)

Claes Boustedt

Johan Karlström (photo)

Johan Karlström

Lars Westerberg (photo)

Lars Westerberg

Thomas Lilja (photo)

Thomas Lilja

Mats W Lundberg (photo)

Mats W Lundberg

Jennifer Allerton (photo)

Jennifer Allerton

Marika Fredriksson (photo)

Marika Fredriksson

Helena Stjernholm (photo)

Helena Stjernholm

Tomas Kärnström (photo)

Tomas Kärnström

Thomas Andersson (photo)

Thomas Andersson

Ändringar i styrelsen

Björn Rosengren var medlem i styrelsen under 2019 men lämnade styrelsen med verkan den 1 februari 2020.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2019.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.

Hedersordförande

Percy Barnevik

Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman

Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014.
Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Revisor

Pricewaterhouse-Coopers AB

Huvudansvarig revisor: Peter Nyllinge. Auktoriserad revisor.
Andra revisionsuppdrag: Fagerhult och Svensk Exportkredit.