Koncernledning

Stefan Widing (photo)

Stefan Widing

Jessica Alm (photo)

Jessica Alm

Göran Björkman (photo)

Göran Björkman

Johan Kerstell (photo)

Johan Kerstell

Henrik Ager (photo)

Henrik Ager

Lars Bergström (photo)

Lars Bergström

Tomas Eliasson (photo)

Tomas Eliasson

Åsa Thunman (photo)

Åsa Thunman

Ändringar i koncernledningen

Björn Rosengren var verkställande direktör och koncernchef under 2019 men lämnade företaget med verkan den 1 februari 2020 då han efterträddes av Stefan Widing. Klas Forsström och Lars Engström lämnade företaget under 2019 och ersattes av Lars Bergström respektive Henrik Ager.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2019.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.