GRI

Strategi och teknologi

Strategiska fokusområden

Sandvik Machining Solutions vision är att bli en världsledande leverantör till hela komponenttillverkningsindustrin. Det innefattar en expansion av lösningar, till exempel inom additiv tillverkning och digital teknik, samtidigt som man fortsätter växa inom kärnverksamheten metallbearbetning.

Fokus på kärnverksamheten

2019 fortsatte Sandvik Machining Solutions att fokusera på att växa inom metallbearbetning i en allt mer konkurrensutsatt bransch. Under året gjordes tre förvärv inom solida hårdmetallverktyg. Vid sidan av att stärka utbudet inom verktyg för skärande bearbetning arbetade Sandvik Machining Solutions för att bredda marknaden och öka tillväxtmöjligheterna genom ett utökat erbjudande som inkluderar design, planering, verifiering och utvärdering, se illustration nedan. Detta ska uppnås genom organisk tillväxt och samarbeten eller förvärv som tillför digitala lösningar och additiv tillverkning.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Sandvik Machining Solutions fortsatte att investera i forskning och utveckling och har en av branschens starkaste patentportföljer. Affärsområdet bygger upp två nya divisioner – Applied Manufacturing Technologies och Additive Manufacturing – genom organisk tillväxt och förvärv. Divisionen Applied Manufacturing Technologies fokuserar på att kombinera Sandviks industrikunskap med dess digitala expertis. Partnerskap är också en viktig faktor för vår expansion till nya teknologiska områden.

Under 2019 introducerade vi nya produkter och tjänster både inom kärnverksamheten och det digitala området. CoroDrill® DS20 är den första vändskärsborren på marknaden med en djupkapacitet på sju gånger diametern, se även Kundexempel. Den nya planfräsen Double Quattromill™ för grovbearbetning och medelgrov finbearbetning sänker skärkraften/maskinens strömförbrukning. Med Prism™, den första datorstyrda bearbetningsappen, kan användare snabbt skapa och simulera CNC-program, se Nya produkter och innovationer.

Under året kommunicerade divisionen Additive Manufacturing att de skapat världens första 3D-printade diamantkomposit, ett superhårt material som kan komma att revolutionera användningen av det hårdaste naturliga materialet som existerar.

Flödet i verkstaden

Flödet i verkstaden (infographic) Flödet i verkstaden (infographic)

Alla våra kunder har samma typ av utmaningar: Den svåra balansen mellan flexibilitet, maskinutnyttjande och aktiviteter som inte är värdeskapande. Genom automatisering, maskinövervakning och optimerade tillverkningsprocesser strävar vi efter att integrera de olika digitala systemen så att alla delar av verkstaden kan kommunicera, hela vägen från offert till verifiering.

Översikt

Produktportfölj

Erbjuda kunderna ett förstklassigt och hållbart utbud inom skärande bearbetning som levereras via flera divisioner och varumärken i form av verktyg för skärande metallbearbetning, additiv tillverkning, expertis och digitala lösningar.

Marknadsbeskrivning

Skärande verktyg utgör en liten del av den totala tillverkningskostnaden för kunderna, men har stor betydelse för produktiviteten. Servicenivåer och produktlösningar skiljer premiumerbjudandet från övriga erbjudanden. I det mer priskänsliga mellansegmentet är servicegraden lägre.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Global tillverkning
  • Materialutveckling
  • Nya tillverkningstekniker
  • Komplex komponentdesign och komponentfunktionalitet

Konkurrenssituation/Större konkurrenter

  • Konsoliderad i premiumsegmentet: IMC-koncernen (varumärket Iscar), Kennametal (varumärket Kennametal)
  • Fragmenterad i mellansegmentet där även globala premiumaktörer finns med sina varumärken för mellansegmentet: Mitsubishi, IMC-gruppen (varumärket Taegutec), Kennametal (varumärket Widia), Zhuzhou

Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning cirka 55–60 procent. Distributionsförsäljning överväger i Nordamerika medan direktförsäljning överväger i Europa. I Asien är det övervägande försäljning via distributörer med ett begränsat serviceerbjudande inom mellansegmentet, och direktförsäljning med hög servicenivå inom premiumsegmentet.

Tillväxtstrategi

Expansion genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv inom kärnverksamheten. Expansion till digitala lösningar och additiv tillverkning som förstärker kundernas värdekedja.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på marknaden för skärande bearbetning i allmänhet, i huvudsak förändringar i kundernas beteende, förvärvsrelaterade risker, strukturella förändringar inom branschen, informationssäkerhetsrisker och risker relaterade till regelefterlevnad.