GRI

Människan i fokus

Människan i fokus (icon)

Mål: Inga skadade människor

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas.

Mål

Kunder

  • Riskanalys och förbättringar inom hälsa och säkerhet ska vara en del i utvecklingen av alla nya produkter

Verksamheter

  • Vi ska halvera den totala olycksfrekvensen (TRIFR) och yrkesrelaterade sjukdomar
  • Alla Sandvik-medarbetare ska erbjudas program för hälsa och friskvård

Leverantörer

  • Vi ska kräva att nyckelleverantörer har förbättringsplaner för hälsa och säkerhet på samma nivå som Sandvik

KPI 2020*

  • En total olycksfrekvens (TRIFR) om 3,4

*) Fler åtgärder, mål och KPI:er utvecklas under 2020.