GRI

Cirkularitet

Cirkularitet (icon)

Mål: Mer än 90 procent cirkularitet

Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vi ska sträva efter ett slutet kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Mål

Kunder

  • Förbättrat material- och resursutnyttjande ska vara en del av alla utvecklingsprojekt
  • Vi ska utveckla affärsmodeller för återvinning/cirkularitet för våra kunder

Verksamheter

  • Materialen i våra produkter, inklusive förpackningar, ska återvinnas till åtminstone 90 procent
  • Vi ska halvera avfallet i våra produktionsprocesser

Leverantörer

  • Vi kräver 90 procent cirkularitet av våra nyckelleverantörer

KPI 2020*

  • Alla divisioner har identifierat sina viktigaste leverantörer och startat diskussioner med 80 procent

*) Fler åtgärder, mål och KPI:er utvecklas under 2020.