Not 34. Händelser efter periodens utgång

Den 14 januari 2020, slutförde Sandvik det tidigare aviserade förvärvet av Summerill Tube Corporation, en tillverkare av avancerade rör och som sedan 1892 levererat sömlösa och svetsade rör, både rostfria och nickellegerade, till krävande industrier såsom flyg, transport och kemi.

Summerill Tube Corporation har sitt huvudkontor i Pennsylvania, USA, och under 2018 genererade bolaget intäkter om cirka 100 miljoner kronor med 45 anställda. Affären har begränsad effekt på Sandviks vinst per aktie från start.

Den 1 februari 2020, tillträdde Stefen Widing som vd och koncernchef för Sandvik.

Försäljningen av majoriteten av Sandvik Drilling and Completions (Varel) förväntas slutföras i början av mars 2020.