Översikt

Sandvik Mining and Rock Technology

2019 var ännu ett bra år för Sandvik Mining and Rock Technology som drog nytta av den stabila gruvmarknaden. Efterfrågan på gruvutrustning fortsatte att vara god och eftermarknaden utvecklades särskilt bra.

Sandvik Mining and Rock Technology tillverkar utrustning och verktyg för gruv- och anläggningsbranschen och erbjuder tjänster och digitala lösningar som maximerar kundernas produktivitet och lönsamhet. Majoriteten (82 procent) av våra kunder finns inom gruvsegmentet och eftermarknaden står för 60 procent av intäkterna. Affärsområdet erbjuder utrustning, bergborrningsverktyg, reserv- och slitdelar för bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning, stenbrytning samt rivning och återvinning. Sandvik Mining and Rock Technology är ledande inom gruvbranschen för automatiserade lastnings- och transportsystem i underjordsgruvor.

Marknaden 2019

Gruvmarknaden var fortsatt stark under 2019 med råvarupriser på en jämn nivå trots fluktuationer i kopparpriset, främst till följd av handelsdispyter. Australien hade en särskilt god tillväxt under året och är, tillsammans med Sydafrika, vår största marknad. Orderingången för både underjords- och ovanjordsutrustning var god, men i takt med att kunderna kom ikapp med att ersätta utrustning så avtog tillväxten något jämfört med de höga nivåer som nåddes under föregående år. Ersättning av utrustning fortsatte att driva efterfrågan inom både gruv- och anläggningssegmentet.

Upptäck vår podcast

Petra Sundström, chef för digital verksamhet (photo)

Petra Sundström, chef för digital verksamhet

Petra Sundström, chef för digital verksamhet, och Pernilla Jonsson, chef för Ericsson Consumer & Industry Lab, diskuterar hur digitalisering, artificiell intelligens och sakernas internet förändrar miljön för tillverkningsföretag.