Översikt

Sandvik Materials Technology

2019 var ett spännande och lönsamt år för Sandvik Materials Technology. Vi initierade en intern separation av Sandvik Materials Technology inom Sandvik-koncernen för att ge affärsområdet mer flexibilitet och uppnå förbättrat resultat och tillväxt.

Sandvik Materials Technology har en unik expertis inom materialutveckling för avancerat rostfritt stål och speciallegeringar för en rad krävande branscher och tillämpningar. Vi har ett brett kunderbjudande inom flera segment, till exempel energi och verkstad, kemi, medicin, transport och konsumentvaror. Affärsområdet producerar rörprodukter, bandstål, medicintråd, trådbaserade komponenter och produkter för industriell uppvärmning.

Marknaden 2019

Trots tydliga indikationer på en vikande marknad under 2019 hade Sandvik Materials Technology ett stabilt år med god efterfrågan från olje- och gasindustrin. Det starka året för olje- och gasbranschen hade en positiv effekt på resultatet och orderingången var god för avancerade rör, som navelsträngsrör. Vi stärkte även vår OCTG-affär (Oil Country Tubular Goods). Det fanns också en stark efterfrågan från andra segment med goda tillväxtmöjligheter, som flygindustrin och medicinteknik. I takt med att industrin går mot en ökad elektrifiering står vi väl rustade för nya affärsmöjligheter inom vår verksamhet med industriell uppvärmning (Kanthal). En gradvis försvagning av marknaden i flera segment hade en negativ inverkan på delar av vår affär i alla tre divisioner.

Intern separation

Under maj tillkännagav vi att vi initierat en intern separation av Sandvik Materials Technology inom Sandvik-koncernen. Syftet är att öka affärsområdets strukturella oberoende och möjliggöra starkare styrning och kontroll över verksamheten, i linje med Sandviks decentraliserade affärsmodell. Sandviks styrelse undersöker möjligheten till en separat notering på Nasdaq Stockholm.

Vi initierade processen med att separera våra tillgångar och verksamheter inom Sandvik-koncernen och separationsprocessen fortsätter under 2020. Under tiden fortsätter verksamheten som tidigare för Sandvik Materials Technology.

Upptäck vår podcast

Mats W Lundberg, hållbarhetschef (photo)

Mats W Lundberg, hållbarhetschef

Mats W Lundberg, hållbarhetschef, talar om vad som driver hållbarhet i materialindustrin och avslöjar hur vätgasdrivna bilar blev hans inkörsport till Sandvik.