GRI

Klimatförändring

Klimatförändring (icon)

Mål: Halverad CO2-påverkan

Vi ska leva upp till våra åtaganden att reducera påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och slutresultatet av vår verksamhet för att se till att vi når målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.


Mål

Kunder

  • CO2-förbättring ska vara en del av all produktutveckling
  • Värdeerbjudandet till våra kunder ska alltid innehålla en verifierad minskningspotential av CO2

Verksamheter

  • Vi ska halvera CO2-avtrycket från vår egen produktion och transport av människor och produkter

Leverantörer

  • Vi ska begära en halvering av CO2-avtrycket från våra nyckelleverantörer

KPI 2020*

  • 2 procents minskning av CO2-utsläppen genom miljöförbättringar

*) Fler åtgärder, mål och KPI:er utvecklas under 2020.