GRI

Strategi och teknologi

Strategiska fokusområden

Vårt långsiktiga fokus ligger på att fortsätta vara en ledande utvecklare av materialteknik och kunna erbjuda lösningar som ger kunderna ökad säkerhet, energieffektivitet och produktivitet. Förra året satte vi upp ett kortsiktigt mål att nå en rörelsemarginal på tio procent genom portföljoptimering, effektivisering av rörverksamheten, prisoptimering och stärka vår kultur av engagemang och handlingskraft. Vid slutet av 2019 hade vi uppnått detta kortsiktiga mål.

Fokus på kärnverksamheten

Under 2019 fortsatte vårt fokus på mer avancerade produkter som nickelbaserade legeringar och speciallegeringar. Ett tillskott till vår produktportfölj är Sanicro® 35, ett nytt austenitiskt rostfritt stål som kombinerar extremt hög korrosionsresistens och mekaniska egenskaper i en och samma legering. Denna banbrytande innovation belönades med Sandviks interna innovationspris 2019. Vi stärkte vår ställning inom rörprodukter och vi kommer att fortsätta fokusera på speciallegeringar och nickellegeringar. Vi planerar också att utöka vårt utbud inom värmelösningar och stärka vår ställning inom uppvärmningssystem, då marknaden övergår från gas- till ellösningar.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Sandvik Materials Technology är känt för sina banbrytande insatser inom forskning och utveckling och vi fortsatte att vinna ny mark. Under 2019 säkrade vi den första kommersiella ordern för Sentusys™, ett intelligent system som används för datorstödd övervakning av rör och som ger kontinuerlig information om temperatur, belastning och vibrationer. Vår ultrafina tråd Exera® och trådbaserade komponenter används inom flera medicinområden, från vård av hjärt- och kärlsjukdomar till lösningar för glukosövervakning (diabetes) till elektrisk hjärnstimulans och hörselimplantat. Vi ökar även vår digitala service och vår nya webbutik för rör är den första i sitt slag i branschen. Den erbjuder kunderna ett individuellt anpassat gränssnitt med bland annat lagernivåer, priser, beställningar och dokumentation.

Vårt innovativa produktutbud gör att vi är utmärkt positionerade för att möta marknadens efterfrågan på material som är starka men lätta, hållbara, återvinningsbara och med egenskaper som motstår korrosion. Vi tog nyligen patent på hyper-duplexbandstål som möter alla dessa krav. Sandvik Materials Technology samarbetar ofta med partners och kunder för att lansera material som utnyttjar materialteknikens möjligheter inom flera branscher.

Kvalitetslösningar

Kontroll över hela leverantörskedjan (graphic)

Kontroll över hela leverantörskedjan, från forskning och utveckling till smälta och slutprodukter, är avgörande för att uppnå högsta kvalitet och flexibilitet i våra kunderbjudanden. Det möjliggör en egen metallurgi vilket är nyckeln till vår produktutveckling. Det ger oss även möjlighet att integrera säkerhet och hållbarhet i hela verksamheten, öka cirkulariteten och minimera vårt CO2-avtryck. Våra produkter är framställda av i genomsnitt 84 procent återvunnet stål.

Översikt

Produktportfölj

Rörprodukter, stång, ämnen, band, bergborrstål, värmesystem, medicinsk tråd och metallpulver.

Marknadsbeskrivning

Utvalda nischer i krävande industrier där kraven på materialegenskaper, liksom produktkvalitet och pålitlighet, är extremt höga. Höga inträdesbarriärer.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Energiefterfrågan
  • Industriproduktion
  • Miljökrav och lagstiftning, till exempel minskade utsläpp och lägre energiförbrukning
  • Materialutveckling, det vill säga allt högre krav på materialegenskaper
  • Ökade krav på säkerhet, tillförlitlighet och mer hållbara material

Konkurrenssituation/ Större konkurrenter

Nippon Steel & Sumitomo Metal (rör), Tubacex (rör), Jiuli (rör) VoestAlpine (band), Aperam (värmeelement och system) och mindre nischade aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Cirka 80 procent direktförsäljning.

Tillväxtstrategi

Ökat fokus på produkter och lösningar som ger en ökad energieffektivisering och minskade utsläpp. Fortsatt materialutveckling genom fokuserade forsknings- och utvecklingsinsatser och teknologier baserade på till exempel pulvermetallurgi.

Strategisk riskhantering

Fluktuerande olje- och gaspriser. Ökad konkurrens genom högteknologiska material från Kina. Lokal protektionism i stålindustrin.