Not 38. Uppförandekod

Sandviks uppförandekod baseras på våra kärnvärden och understryker vårt starka engagemant i etiskt och ansvarsfullt företagande samt efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser på alla marknader där vi är verksamma. Uppförandekoden beskriver principerna för hur våra medarbetare ska uppföra sig och ger vägledning i vårt dagliga arbete och beslutsfattande. Uppförandekoden utgör en viktig del av vårt ramverk för verksamhetsstyrning, The Sandvik Way, som innehåller gemensamma styrdokument och processer. The Sandvik Way beskriver också vår gemensamma kultur och arbetssätt.

Sandvik har som mål att utbilda 100 procent av medarbetarna och långvariga uppdragstagare med längre avtal än 90 dagar i uppförandekoden. Utbildningen omfattar även antikorruption och bekämpande av mutor. Varje månad tar vi fram en rapport för uppföljning av detta mål. Vid utgången av 2019 hade 96 procent (94) av medarbetarna och de långvariga uppdragstagarna genomgått utbildning i vår uppförandekod. Samtliga styrelsemedlemmar och medlemmar i koncernledningen har utbildats i koden. Vi har även satt upp ett mål för introduktionen av nya medarbetare, där 90 procent av de nyanställda ska genomgå utbildningen inom 3 månader. Resultatet för utgången av 2019 var 65 procent.