Översikt

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Machining Solutions kunde bibehålla solida marginaler under 2019 trots en svagare marknad inom de globala segmenten för fordons- och verkstadsindustri. Affärsområdet har påbörjat en utvidgning av erbjudandet för att säkerställa sin ledande position inom komponenttillverkning under kommande år.

Sandvik Machining Solutions tillverkar verktyg och verktygssystem för tillverkningsindustrier över hela världen. Affärsområdet erbjuder även digital teknik för skärande metallbearbetning och avancerade material och lösningar för additiv tillverkning. Sandvik Machining Solutions är indelat i sju divisioner: Sandvik Coromant, Seco, Walter, Dormer Pramet, Wolfram, Additive Manufacturing och Applied Manufacturing Technologies. Majoriteten av kunderna finns inom den allmänna verkstadsindustrin (46 procent), följt av fordons-, flyg- och energisektorerna.

Marknaden 2019

Ekonomisk instabilitet, till exempel handelskonflikter, påverkade efterfrågan av produkter inom fordonsbranschen och verkstadsindustrin. Detta märktes framför allt i Asien, även om fordonsbranschen i Europa också började sakta ner, vilket hade en negativ inverkan på affärsområdets orderingång och intäkter. Intäkterna höll sig relativt stabila i Nordamerika, till följd av leveranser för beställningar som togs emot tidigt under året, men i slutet av 2019 började orderingången från fordons- och verkstadsindustrin att sjunka. Flygbranschen fortsatte att gå bra i alla våra geografiska regioner.

Upptäck vår podcast

Nikhil Dixit, ingenjör inom additiv tillverkning (photo)

Nikhil Dixit, ingenjör inom additiv tillverkning

Nikhil Dixit, ingenjör inom additiv tillverkning, pratar om möjligheterna med 3D-printning.