Gå på djupet med CoroDrill

Den tog sju år för Sandvik Coromant att utveckla, men lyckade tester hos SKF visar att CoroDrill® DS20 med ett borrdjup på 4–7xD var värd att vänta på.

Nya vändskärsborren, CoroDrill® DS20 (photo)

Den nya vändskärsborren CoroDrill® DS20 möjliggör ett större borrdjup, vilket leder till betydande besparingar i tid och pengar.

I oktober 2019 lanserades CoroDrill DS20. Det är den första vändskärsborren på marknaden med en djupkapacitet på 7xD (sju gånger diametern) och sträcker sig ända ner till 4xD. När det gäller diameter ligger sortimentet på mellan 15 mm och 65 mm.

Mycket tid och kunnande har lagts ner på den nya borrfamiljen som förväntas bli riktmärket för vändskärsborrning i allmänhet, med särskild betoning på djupare hål. Den utökade borrdjupskapaciteten i jämförelse med marknadsstandarden på 5xD innebär att kunderna kan spara mycket tid och pengar.

Borren har redan gjort skillnad hos SKF:s produktionsenhet i Monterrey i Mexiko, som utfört lyckade tester före lanseringen.

Tester hos SKF

SKF bedriver verksamhet i över 130 länder och anläggningen i Monterrey specialiserar sig huvudsakligen på tillverkning av lager och svängkransar för industriell och tung utrustning, till exempel vindkraftsgenerering. Företaget, som tillverkar lager och tätningar, hade redan en bra relation till Sandvik Coromant och ville gärna vara med i testerna.

SKF behövde en lösning för att minska kostnaderna men kunna bibehålla samma nivå av produktivitet och klara kraven på vindturbinlager med en diameter på tre meter. Även om detaljerna producerades med specialtillverkade 6xD-borrar så gjorde verktygslängden processen instabil och produktionen avbröts ofta på grund av avbrutna skär. Man brottades också med en ovisshet i hur länge skären skulle hålla, långsamma borrningstakter och kontinuerliga stopp för att förhindra skador på verktyget, maskinen eller arbetsstycket.

De ekonomiska aspekterna var också ett bekymmer. ”Det handlar om väldigt dyra detaljer på grund av deras storlek”, säger produktionsenhetens chefsingenjör, Valdemar Garza. ”Vi var tvungna att övervaka verktyget noga för att förhindra att skador uppstod på det eller arbetsstycket. Därför letade vi efter effektivare och snabbare alternativ som kunde ge oss den lägsta kostnaden per detalj.”

Produktionen ökade

I maj 2019 mottog SKF 10 borrkroppar, 300 centerskär och 300 periferiskär för en långsiktig fältstudie. Sedan dess har CoroDrill DS20 7xD haft en betydande inverkan på SKF:s verksamhet i Mexiko, vilket lett till den högsta produktionskapaciteten sedan företaget började använda Sandvik Coromants borr. ”Fördelen med det här verktyget är att vi kunnat öka vår skärhastighet och minska cykeltiden till hälften jämfört med tidigare”, säger Valdemar Garza.

Valdemar Garza framhäver dessutom företagets nya möjligheter att planera in maskinunderhåll och täcka upp för operatörernas semestrar utan att behöva använda övertid. ”Med den här borren har vi fått flexibilitet att använda resurserna på olika sätt utan att vara beroende av produktens utdata eller köra maskinen non-stop”, säger han.