Not 33. Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kronor (4,25) per aktie till årsstämman 2020, vilket motsvarar cirka 5,6 miljarder kronor (5,3).

Utdelning, 4,50 kronor per aktie

 

× antal aktier 1 254 385 923 =

5 644 736 653

I ny räkning överförs

25 804 189 279

Summa, SEK

31 448 925 932