Hållbar leverantörshantering

Sandvik strävar efter hållbara upphandlingsmetoder som minimerar negativ påverkan på samhälle och miljö, förbättrar våra leverantörers hållbarhetsprestanda och skapar värde för affären, våra kunder och samhället i stort. Det är viktigt för oss att samarbeta med leverantörer som förstår och följer våra hållbarhetsstandarder inom områden som miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, anti-korruption, återvinning och kolavtryck. Våra krav ingår i våra 2030 Hållbarhetsmål och beskrivs i vår leverantörskod för leverantörer, som kommer att uppdateras 2020. Ansvaret för utveckling och implementering av hållbar leverantörshantering är decentraliserat till respektive division.