GRI

FN:s mål för hållbar utveckling

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Vi har definierat de mål som är mest relevanta för oss och till vilka vi aktivt bidrar. Nedan återfinns några exempel.

FN:s mål för hållbar utveckling (graphic)
SDG 3 – God hälsa och välbefinnande (FN:s mål icon)

SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Medicintråden Exera® används i medicinska tillämpningar som ökar människors livskvalitet. Vår batteridrivna gruvutrustning förbättrar luftkvaliteten under jord.

SDG 5 – Jämställdhet (FN:s mål icon)

SDG 5 – Jämställdhet

Ett av våra hållbarhetsmål är att ha minst en tredjedel kvinnor i ledande positioner 2030. Idag är andelen 18,2 procent.

SDG 7 – Ren energi (FN:s mål icon)

SDG 7 – Ren energi

Vi producerar egen förnybar energi på våra anläggningar i Frankrike, Polen, Tyskland, USA, Zimbabwe, Indien och Sverige.

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor (FN:s mål icon)

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor

Vi har ett långsiktigt hållbarhetsmål om inga skadade människor. Vår automationslösning AutoMine® i gruvor förflyttar människorna från farliga områden till säkrare och mer hälsosamma miljöer.

SDG 9 – Hållbara innovationer (FN:s mål icon)

SDG 9 – Hållbara innovationer

Sentusys™ är ett intelligent system för trådlös övervakning av rör som förbättrar säkerhet och processkontroll.

SDG 12 – Hållbar produktion (FN:s mål icon)

SDG 12 – Hållbar produktion

Vi har som mål att leda omställningen mot ett cirkulärt samhälle. Vi har omfattande återvinningssystem och återköpsprogram. Stål producerat av Sandvik innehåller 84 procent återvunnet material.

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna (FN:s mål icon)

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Vi ska halvera vår koldioxidpåverkan till 2030. Direktinsprutningsteknik (GDI) bidrar till att minska bränslekonsumtionen. I vårt koncept för gröna fabriker ingår koldioxidminskningar.

Läs mer om hur vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål på home.sandvik/sustainablebusiness

Forest (photo)