Hero_landing-page_mobile.jpg

Årsredovisning
2019

2019 i korthet

Höjdpunkter

Nyckeltal

Intäkter, MSEK

103.238

Justerat rörelseresultat, MSEK1)

19.219

Vinst per aktie, SEK

6,97

Antal anställda

40.235

Olycksfallsfrekvens, LTIFR2)

1,5

Medarbetare utbildade i uppförandekoden, %

96
NYCKELTAL

1) Justerat för jämförelsestörande poster.

2) Olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar.

2019 i sammandrag

2019 var ett framgångsrikt och händelserikt år för Sandvik. Titta på videon där vi summerar finansiella resultat och större händelser.

Koncernchefens kommentar

Affärsområden

Sandvik Machining Solutions: Surfplatta i tillverkningsmiljö (photo)

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital och additiv tillverkning.

Andel av intäkter

40 %

Andel av justerat rörelseresultat

47 %

Divisioner

 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Wolfram
 • Additive Manufacturing
 • Applied Manufacturing Technologies
Sandvik Machining Solutions
Sandvik Mining and Rock Technology: Automatiserad jättelastare i glaslabyrint (photo)

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Andel av intäkter

43 %

Andel av justerat rörelseresultat

45 %

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Loading and Hauling
 • Surface Drilling and Exploration
 • Crushing and Screening
 • Rock Drills and Technologies
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools
 • Rotary Drilling
Sandvik Mining and Rock Technology
Sandvik Materials Technology: Stålproduktionsmiljö (photo)

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Andel av intäkter

15 %

Andel av justerat rörelseresultat

9 %

Divisioner

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip
Sandvik Materials Technology

 

Intäkter per kundsegment

Intäkter per marknadsområde

Hållbara affärer

Sandvik använder teknikkunnande och innovation för att leda omvandlingen mot hållbara affärer. Se videon som summerar hållbarhetsåret 2019 och läs om våra nya hållbarhetsmål för 2030.

Hållbarhetsmål 2030

Hållbarhetsmål 2030

Hållbarhetsåret 2019

nxr_sandvik_ar18_icon__8

Vår vision och strategi

Sandvik skapar värde för sina kunder, aktieägare, medarbetare och andra intressenter utifrån sin vision, strategi och kärnverksamhet.

Vår vision och strategi

Icke-finansiella noter

Sandvik har publicerat en hållbarhetsredovisning fjorton år i rad. Ta del av årets resultat.

Icke-finansiella noter

Mål och måluppfyllelse

Sandvik presenterade nya långsiktiga finansiella mål under 2019. Målen fokuserar på tillväxt och lönsamhet över en konjunkturcykel men prioriterar samtidigt en stark finansiell ställning och utdelning.

Finansiell information

Detta avsnitt innehåller: Redovisning, Väsentliga redovisningsprinciper, Noter, Motivering till utdelningsförslag, Förslag till vinstdisposition, Revisionsberättelse

FN:s mål för hållbar utveckling

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) och har definierat de mål som är mest relevanta för oss. Läs om hur vi bidrar.

Den officiella reviderade versionen av årsredovisningen är den svenska versionen.

(PDF:) Ladda ner Årsredovisning 2019 som PDF