Höjdpunkter 2019

  • Nya finansiella mål och hållbarhetsmål
  • Minskad efterfrågan i bearbetningssegmentet medan gruv- och materialtekniksegementen var fortsatt stabila
  • Effektivitetsåtgärder vidtogs för att motverka en vikande marknad
  • Ett antal strategiska förvärv genomfördes, bland annat inom batteriteknik, trådlösa lösningar och runda verktyg
  • Avtal att avyttra en majoritet i Drilling and Completions (Varel)
  • En intern separation av Sandvik Materials Technology inom Sandvik-koncernen initierades
  • Invigning av en nybyggd anläggning för titanpulver i Sandviken
  • Sandvik ingick i Dow Jones Sustainability Index 2019
  • Stefan Widing utnämndes till ny vd och koncernchef i Sandvik
3D-printade diamantkomposit (photo)

2019 lanserade Sandvik världens första 3D-printade diamantkomposit. Det superhårda materialet kan skrivas ut i mycket komplexa former och har ett stort antal användningsområden.

Nyckeltal, kvarvarande verksamhet

 

2018

2019

1)

Justerat för jämförelsestörande poster.

2)

Olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar.

3)

Totala antalet olycksfall per miljon arbetade timmar.

Orderingång, MSEK

102 440

104 075

Intäkter, MSEK

100 072

103 238

Rörelseresultat, MSEK

18 655

13 386

Rörelsemarginal, %

18,6

13,0

Justerat rörelseresultat, MSEK1)

18 590

19 219

Justerad rörelsemarginal, %1)

18,6

18,6

Fritt operativt kassaflöde, MSEK

15 246

17 960

Avkastning på sysselsatt kapital, %

22,7

15,2

Vinst per aktie, SEK

10,54

6,97

Justerad vinst per aktie, SEK1)

10,39

11,12

Nettoskuldsättningsgrad

0,20

0,18

Olycksfallsfrekvens, LTIFR2)

1,7

1,5

Total olycksfrekvens, TRIFR3)

3,9

3,8

Antal anställda

41 670

40 235

Andel kvinnor, %

19,5

19,6

Intäkter och orderingång,
MSEK

Intäkter och orderingång, MSEK (bar chart)

LTIFR och TRIFR

LTIFR och TRIFR (bar chart)

Rörelseresultat, MSEK och
rörelsemarginal, %

Rörelseresultat, MSEK och rörelsemarginal, % (bar chart)

Intäkter per kundsegment

Intäkter per kundsegment (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Intäkter per marknadsområde (pie chart)

Index

Sandvik är inkluderat i ett antal prestigefyllda hållbarhetsindex och har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).

Dow Jones Sustainability Indices in collaboration with RobecoSAM, UN Global Compact, FTSE4Good, Ethibel (logos)