En värld i förändring

Sandvik har definierat några externa faktorer som har stor inverkan på företaget. Tillsammans med våra kunder och andra intressenter tar vi vara på de möjligheter som dessa skapar för att uppnå lönsam tillväxt samtidigt som vi hanterar och minimerar våra risker och vår miljöpåverkan.

Materialutveckling (icon)

Materialutveckling

Nya material som innovativa legeringar, nanomaterial och avancerad pulverteknik skapar nya möjligheter. Lägre vikt, bättre hållfasthet och ökad förmåga att stå emot korrosion är exempel på efterfrågade egenskaper.

Sandvik är världsledande inom materialutveckling och producerar material med skräddarsydda egenskaper för nya tillämpningar. Metallpulver kan användas som råmaterial i tillämpningar med stränga krav på hårdhet, hållfasthet eller förmåga att leda elektricitet och värme. Sandvik förstärker sin position på de snabbväxande marknaderna för tillverkning av metallpulver och additiv tillverkning (3D-printning).

Resurseffektivitet (icon)

Resurseffektivitet

En växande global befolkning och ekonomi kräver en omställning till hållbarare energikällor och teknik samt ökad återvinning.

Sandvik bidrar med nya lösningar, till exempel eldrivna borriggar, och utvecklar material för solpaneler och vätgasbilar. Vi utvecklar ny teknik inom skärande bearbetning som bidrar till ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Vi strävar efter resurseffektivitet i vår egen verksamhet och arbetar för att nå en så hög grad av återvinning som möjligt för att bidra till ett cirkulärt samhälle.

Digitalisering och automatisering (icon)

Digitalisering och automatisering

Historiskt sett har design, bearbetning och analys varit tre tydligt definierade faser vid skärande bearbetning. Ny teknik och digitalisering leder till att de tre faserna integreras och formar en sömlös tillverkningsprocess.

Sandvik erbjuder digitaliserade alternativ och tjänster för att optimera kundernas och sina egna verksamheter beträffande kostnader, produktivitet och miljöpåverkan. Datainsamling inom till exempel gruvutrustning möjliggör avancerad analys för att optimera processerna och förutse underhållsbehov. Andra exempel på nya lösningar som utvecklas av Sandvik är automatiserad gruvdrift, intelligenta rörsystem och digitala verktyg.

Ekonomisk och politisk utveckling (icon)

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer som globalisering, urbanisering, politisk styrning och cykliska förutsättningar påverkar Sandvik. Förändrade handelsförhållanden, som tullavgifter, Brexit eller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är exempel på faktorer som påverkar företagssektorn. Vår globala närvaro, våra decentraliserade arbetsmetoder och vår bevakning av lagstiftning gör oss flexibla och ger oss möjlighet att anpassa oss till de ändrade förhållandena. Alla affärsområden har verksamhetsplaner och åtgärdsplaner för att hantera ändrade marknadsvillkor.

Nya tillverkningstekniker (icon)

Nya tillverkningstekniker

Tillverkningsindustrin genomgår en av de största omvandlingarna någonsin, en omstrukturering som ofta refereras till som Industri 4.0 och innefattar en övergång till digitalisering och automatisering. Tillgång till “Big Data”, sofistikerade analysverktyg, robotisering och artificiell intelligens skapar nya affärsmöjligheter och leder till förbättrad omvärldsbevakning, nya sätt för människor att interagera med maskiner och nya möjligheter att överföra digitala instruktioner till fysiska produkter. Utvecklingen bidrar till sänkta kostnader, ökad produktivitet och bättre hantering av skiftande efterfrågan.

Sandvik investerar i additiv tillverkning, eller 3D-printning, en ny teknik som kräver färre tillverkningssteg och minskar miljöpåverkan genom tillverkning av lättare produkter med mindre råmaterial. Multiaxeltekniker innebär att material kan bearbetas från flera olika vinklar, vilket förbättrar effektiviteten och möjliggör helt nya typer av produkter. Optimerade tillverkningsprocesser minskar koldioxidutsläppen och kostnaderna samt ökar produktiviteten.

Läs om vår riskhantering.