Mobil rörlösning bidrar till vätgas-expansionen

En skräddarsydd rörlösning från Sandvik gör leveransen av vätgas säkrare och effektivare för trogna kunden Linde.

Digitalt uppkopplad Sandvik Mobile Service Solutions-container (photo)

Sandvik spelar en viktig roll i Lindes expansion av vätgasstationer. Med en digitalt uppkopplad Sandvik Mobile Service Solutions-container förser vi Linde med rörlösningar på plats.

Linde är ett ledande företag inom industrigaser och konstruktion med kunder i mer än 100 länder. Företaget har bland annat mer än 20 års erfarenhet inom mobila vätgastillämpningar och har på senare år byggt bränslestationer med vätgas.

Vätgas (H₂) är förnybar och spelar en viktig roll för att uppnå hållbarhetsmål eftersom det är ett alternativ till fossila bränslen. I takt med att efterfrågan på miljövänligare fordon växer så ökar också behovet av vätgas till den här typen av fordon.

Linde har hittills byggt mer än 160 vätgasstationer vid kommersiella tankstationer i mer än 15 länder, och fler stationer är på gång. Sandvik spelar en viktig roll i Lindes expansion genom att leverera rörlösningar på plats till företaget via en mobil lösning. Rören i legerat rostfritt stål används för att transportera vätgasen från en lagringstank till en behållare som vanligen ligger 40–60 meter bort.

Måttbeställning

Sandvik-medarbetare kommer med den digitalt uppkopplade mobila containern till stationen. På stationen sträcks den 150–170 meter långa rörspiralen med hjälp av vår patenterade teknik och kapas till på plats enligt Lindes exakta specifikationer.

”Installationer hos kunden skiljer sig åt från projekt till projekt. Därför är det viktigt med rörlösningar som gör det möjligt att arbeta med olika dimensioner och längder för att binda samman de nödvändiga enheterna på bränslestationen”, förklarar Johannes Fritzer, forskning och utveckling, Linde Hydrogen FuelTech.

Denna praktiska lösning är både hållbar och kostnadseffektiv då den eliminerar avfall genom att kapa exakt så mycket som behövs vilket betyder att kunden inte behöver lagra stora rullar. Vår korrosionsbeständiga rörlösning ger också högsta möjliga säkerhetsnivå.

Säkerheten prioriteras

”Det är absolut nödvändigt för säkerheten att rören uppfyller vissa kvalitetskrav som beaktar tryckförhållandena under arbetet”, säger Johannes Fritzer. Lindes vätgas transporteras både under låga och höga tryck upp till 900 bar och de högkvalitativa rören från Sandvik klarar de strikta säkerhetsföreskrifterna för vätgastransport.

De långa rören minskar också risken för olyckor genom att eliminera behovet av konventionella rörkopplingar som kon- och trådkopplingar, eller svetsning som vanligen används för att koppla ihop kortare rör. Minskat antal kopplingar minskar risken för läckage och oplanerade stopp. Säkerheten förbättras både på plats och i den närmaste omgivningen. Avsaknaden av kopplingar gör det även möjligt att gräva ner transportrör för vätgas.

Johannes Fritzer tar fasta på en annan fördel med den praktiska lösningen: ”Ur en logistisk synpunkt förenklar lösningen från Sandvik planeringen av byggplatsen genom en oproblematisk direktleverans av de rör som behövs, utan beställning, lagring eller annan logistik”, säger han och lägger till att han är nöjd med den mobila lösningen så här långt.

”På det hela taget har responsen varit positiv från alla inblandade parter. Sandvik har bra kundservice, är tekniskt kunniga och fokuserade på leveransen. Vi kommer att fortsätta att använda oss av Sandviks tjänster.”