Vår vision och strategi

Sandvik skapar värde för sina kunder, aktieägare, medarbetare och andra intressenter utifrån sin vision, strategi och kärnverksamhet. Våra kärnvärden – Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win – utgör grunden för vår företagskultur och vårt sätt att arbeta.