Värdeskapande erbjudanden till våra kunder i hela världen

Sandvik är en internationell högteknologisk industrikoncern med cirka 43 000 medarbetare och försäljning i över 150 länder. Vi fokuserar på att öka våra kunders produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Våra verksamheter bygger på unik kompetens inom materialteknik, stort kunnande om industriprocesser och nära samarbete med kunden.

Sandvik är organiserat i tre affärsområden och 18 produktområden. Produktområdena har sina egna strategier och är helt ansvariga för sin verksamhet. De levererar lösningar till framför allt sex kundsegment.

Affärsområden

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssytem för avancerad skärande metall-bearbetning.

Produktområden
Sandvik Coromant, Seco Tools, Walter, Dormer Pramet, Sandvik Machining Solutions Supply och Additive Manufacturing.

ANDEL AV INTÄKTER 39%

Andel av justerat rörelseresultat 55%


Sandvik Mining and Rock Technology

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Produktområden
Underground Drilling, Loading and Hauling, Surface Drilling and Exploration, Crushing and Screening, Rock Drills and Technologies, Mechanical Cutting, Parts and Services och Rock Tools.

ANDEL AV INTÄKTER 40%

Andel av justerat rörelseresultat 37%


Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Produktområden
Tube, Kanthal, Strip och Powder.

ANDEL AV INTÄKTER 15%

Andel av justerat rörelseresultat 5%


Återstående 6 % av intäkterna och 3 % av rörelseresultatet är hänförligt till Other Operations. Intäkterna och rörelseresultatet är exklusive Group Common och rörelseresultatet är justerat för jämförelsestörande poster.


Kundsegment

Vi levererar borriggar, bergborrverktyg och system, mobila och stationära krossar, maskiner för lastning och transport, utrustning för tunneldrivning, kontinuerlig gruvdrift och mekanisk bergavverkning, liksom olika lösningar för ökad automation, säkerhet och produktivitet hos kunderna.

Våra verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning liksom våra avancerade material och komponenter används i verkstadsindustrin över hela världen. De ökar produktivitet, lönsamhet, kvalitet, produktionsvolym, säkerhet samt minskar påverkan på miljön. Vi är även en global ledare inom höglegerade metallpulver.

Våra hårdmetallverktyg och system för svarvning, fräsning och borrning i metall ökar produktiviteten vid tillverkning av till exempel motorer och växellådor. Våra rostfria och höglegerade produkter återfinns i bland annat säkerhetsbälten, krockkuddar, bromsar, luftkonditionering och i olika instrument.

Vi erbjuder lösningar för alla typer av energiproduktion, inklusive ren och förnybar energi. Vi tillhandahåller höglegerade produkter, som rör i rostfritt stål, i utvalda nischer inom de mest krävande kundsegmenten, liksom verktyg och verktygssystem för branschens alla metallbearbetningsbehov.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som ökar kundens säkerhet och produktivitet inom anläggningsindustrin vid brytning, borrning, krossning och sortering. Användningsområdena omfattar tunneldrivning, stenbrytning, väg- och vattenbyggnad, rivning och återvinning.

Vi har ett nära samarbete med världens flygplanstillverkare. När flygindustrin använder nya material för att tillverka lättare, säkrare och bränslesnålare flygplan är avancerade verktygssystem och lättviktsmaterial avgörande.

* Intäkter per kundsegment 2017. Återstående 4 procent omfattar huvudsakligen konsument, elektronik och kemi.