Koncernledning

Björn Rosengren

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef, Sandvik AB, sedan 2015.

Mer information

Född 1959.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Verkställande direktör och koncernchef i Wärtsilä Corporation 2011–2015, olika befattningar inom Atlas Copco 1998–2011, inklusive vice verkställande direktör i Atlas Copco AB och chef för affärsområde Construction and Mining Technique, chef för Nordhydraulic på Nordwin AB 1995–1998 och olika befattningar inom ESAB 1985–1995.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Sandvik AB och Danfoss A/S.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

95 216.

Jessica Alm

Jessica Alm

Kommunikationsdirektör, Sandvik AB, sedan 2013.

Mer information

Född 1977

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i geologi och journalistik. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2006, inklusive chef för kommunikation och marknadsföring på Sandvik Coromant och internkommunikationschef på Sandvik Coromant.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

8 284.

Göran Björkman

Göran Björkman

Chef för affärsområde Sandvik Materials Technology sedan 1 november 2017.

Mer information

Född 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1990, inklusive chef för affärsutveckling, chef för produktionsstrategi och produktionsdirektör i Sandvik Coromant samt chef för Primary Products i Sandvik Materials Technology.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

6 438.

Tomas Eliasson

Tomas Eliasson

Ekonomi- och finansdirektör, Sandvik AB, sedan 2016.

Mer information

Född 1962

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Ekonomi- och finansdirektör på AB Electrolux 2012–2016, ekonomi- och finansdirektör på ASSA ABLOY AB 2006–2012, ekonomioch finansdirektör på Seco Tools AB 2002–2006 och olika positioner inom ABB 1987–2002.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

20 964.

Lars Engström

Lars Engström

Chef för aff ärsområde Sandvik Mining and Rock Technology sedan 2016.

Mer information

Född 1963

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Chef för affärsområde Sandvik Mining 2015–2016, tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014– 2015, verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006–2014, olika befattningar inom Atlas Copco 1994–2006 och olika befattningar inom Seco Tools 1988–1994.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i branschorganisationen Svemin.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

9 995.

Klas Forsström

Klas Forsström

Chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions sedan 1 april 2017.

Mer information

Född 1967

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och magisterexamen i ekonomi. AMP från INSEAD, Frankrike. Olika befattningar inom Sandvik sedan 1992, inklusive chef för Sandvik Coromant och chef för Sandvik Hard Materials.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

12 483.

Johan Kerstell

Johan Kerstell

Personaldirektör, Sandvik AB, sedan 2016.

Mer information

Född 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i ekonomi. Olika befattningar inom HR och organisationsutveckling inom Sandvik sedan 2004 och konsult vid Cap Gemini 1999–2003.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

9 400

Åsa Thunman

Åsa Thunman

Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Mer information

Född 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Jur.kand.-examen från Sverige och Nederländerna. Olika befattningar inom Securitas 2009–2014, inklusive chefsjurist, inom Elekta AB 1999–2009, inklusive chefsjurist, och advokatbyrån Lagerlöf & Leman 1996–1999.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

9 101

Medlemmar som frånträdde koncernledningen under 2017

Petra Einarsson (chef för affärsområde Sandvik Materials Technology)

Jonas Gustavsson (chef för affärsområde Sandvik Machining Solutions)

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2017. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.